Anasayfa » Bilgi ve Yönetim Sistemleri » İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri » Acil Durum Ekipmanı: Yangın Söndürücüler

Acil Durum Ekipmanı: Yangın Söndürücüler

Yangın dendiğinde hepimiz bir telaşa kapılırız. Çünkü kulağa korkutucu gelen bir terimdir. Hiç kimse yangın ile karşı karşıya kalmak istemez. Haklılar da bu konuda. Çünkü yangın can ve mal kayıplarına neden olur ve arkasında büyük tahribatlar bırakır. Bu yüzden de yangının gerçekleşmemesi için elimizden geleni yaparız. Ama tabiî ki bazen de engel olamayız. Bu durumda da yangını nasıl kontrol altına alacağımızı bilmemiz gerekiyor.

Yangın söndürücü ekipmanlar yangın tiplerine göre farklı farklı kimyasallar kullanılarak elde edilmektedir. Yangın tiplerine bakacak olursak; katı, sıvı ve gaz yanıcı maddelerin yangınlarını, yanabilen metallerin yangınlarını ve elektrik yangınlarını sayabiliriz. Bu yangın sınıfları da sırasıyla; A, B, C, D ve E sınıfı yangınlar olarak adlandırılmaktadır.

acil-durum-ekipmani-yangin-söndürücüler-1

  • A sınıfı yangınlar:Kâğıt, ahşap, kumaş, kâğıt gibi katı madde yangınları.
  • B sınıfı yangınlar:Akaryakıt, solvent, tiner gibi yanıcı ve parlayıcı sıvı yangınları
  • C sınıfı yangınlar:Metan propan, LPG gibi yanıcı ve parlayıcı gaz yangınları
  • D sınıfı yangınlar:Magnezyum, sodyum, alüminyum gibi metal yangınları
  • E sınıfı yangınlar:Elektrik yangınları

Yangını söndürmek için bazı yöntemler kullanılmaktadır. Yangın sınıfına göre; su ile soğutarak ya da yangının havayla temasını keserek, yanıcı maddeyi ortamdan uzaklaştırarak veya boğma yöntemi ile yangını söndürmek mümkün olabilmektedir. En iyi bildiğimiz yangın söndürücü sudur. Sudan sonra kuru kimyevi tozlar, köpük veya karbondioksit ile de yangınlar söndürülebilmektedir. Evlerimizde, işyerlerimizde ve okullarımızda yangın söndürücü donanım olarak taşınabilir yangın tüpleri kullanılmaktadır. Yangın tüpleri yangın başladığında yangının büyümesini önlemek, yangını yavaşlatmak veya çok büyük bir yangın değilse kısmen yangını söndürmek için kullanılan donanımlardır. Hangi yangın söndürücünün de hangi yangınlarda kullanıldığına değinecek olur isek:

acil-durum-ekipmani-yangin-söndürücüler-2

Taşınabilir olarak kullandığımız yangın tüpleri 1-50 kg arasında bir söndürücü madde içermelidir. Bu tüplerin ortalama boşalma süresi 6-30 saniye arasındadır. Tüpteki söndürücünün maksimum ulaşabildiği mesafe ise 5 metredir.

Kaynaklar:

“Yangın tüpleri”, Erişim Tarihi: 25.07.2016, www.tupas.com.tr
“Yanıcı Malzemeye göre Yangın Tüpü Seçimi”, Erişim Tarihi: 22.07.2016, www.anadolurisk.com.tr
“Taşınabilir Yangın Söndürücüler”, Erişim Tarihi: 24.07.2016, www.ibb.gov.tr
“Yangın Söndürücüler ve Yangın Söndürme İlkeleri”, Erişim Tarihi: 25.07.2016, www.laboratuvarguvenligi.com

Send this to friend