Anasayfa » Hayatın İçinden » Bunları Biliyor Musunuz? » Helyum Gazı Soluduğumuzda Sesimize Ne Oluyor?

Helyum Gazı Soluduğumuzda Sesimize Ne Oluyor?

Helyumun sesimiz üzerindeki etkisini anlamak için kendi özelliklerinin yansıra insanların nasıl ses çıkardığına da değinmek konunun kavranmasına yardımcı olacaktır. Buradan yola çıkarak insanların ses dalgalarını oluşturmasını bir diğer değişle ses çıkarması ve konuşmasını şu şekilde açıklayabiliriz:Sesin oluşabilmesi için öncelikli olarak titreşime ihtiyaç vardır. Müzik aletlerinden de bunu net bir biçimde görmemiz mümkün. İnsanlar da aynı şekilde akciğer, ağız ve ses tellerini kullanarak titreşim meydana getirir ve ses çıkartırlar. Akciğerlerden gelen hava soluk borusundan geçerek gırtlağa ulaşır. Gırtlakta yer alan ses telleri tıpkı bir kemanın telleri gibi iş görür. Ses telleri akciğerden gelen havayla temas ettiğinde titreşir ve ses oluşturur. Daha sonraki aşamaysa ağız, dudak ve dişler yardımıyla seslerin sözcüklere dönüşmesidir.

Aynı sıcaklık ve basınç altında, birim hacimde bulunan molekül sayısı bütün gazlar için aynıdır yani birim hacimdeki helyum molekülü miktarı ile azot molekülü miktarı birbirine eşittir. Farklılık ise onların kütlelerinden kaynaklanır. Nitrojenin kütlesi helyumun kütlesinin yaklaşık yedi katıdır. Buradan yola çıkarak azotun yoğunluğunun helyumun yoğunluğundan daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple de ses dalgaları helyum bulunan bir ortamda daha hızlı hareket eder. Küçük bir örnekle açıklayacak olursak sıcaklığı 20 °C olan bir ortamda ses dalgaları saniyede 344 metre yol alırken, içerisinde helyum bulunan bir ortamda ses dalgaları saniyede 927 metre yol alır.

Soluduğumuz hava % 78.08 azot, 20.95 oksijen, 0.93 argon, 0.038 karbondioksit ve kalanında da diğer gazlardan oluşur. Hava yerine helyum gazı soluduğumuzda titreşim frekansında herhangi bir değişiklik olmaz, ortamdaki maddelerden bağımsız olarak yine aynı frekansta sesler üretiriz. Farklılık ise sesin hızından kaynaklanır. Helyumun yoğunluğu daha az olduğu için ses dalgaları daha hızlı bir şekilde yayılır ve rezonansı değişir, daha ince bir ses meydana gelir. Aynı mantıkla hareket ederek yoğunluğu havadan daha ağır gazlar soluduğumuzda ses dalgaları daha yavaş hareket edeceğinden dolayı sesimiz daha kalın çıkar.

Her ne kadar helyum gazı ile eğlenceli ve komik sonuçlar elde etsek de sağlığımız açısından iyi değildir. Hava yerine helyum gazı soluduğumuzda vücudumuza yeteri kadar oksijen ulaşamaz ve sürekli olarak buna maruz kalmak sağlığımız açısından tehlikeli olabilir.

Kaynaklar :

Why Does Inhaling Helium Make Your Voice Sound Funny?

Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2016, http://mentalfloss.com/article/21590/why-does-inhaling-helium-make-your-voice-sound-funny

Why does inhaling helium make one’s voice sound strange?

Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2016, http://www.scientificamerican.com/article/why-does-inhaling-helium/

 

Send this to friend