Anasayfa » Kimya Kütüphanesi » Kimya Dalları » Analitik Kimya Nedir?

Analitik Kimya Nedir?

Analitik kimya, maddenin bileşimi ve yapısı hakkında edinme, işlenme ve ilişki kurma bilimidir. Diğer bir ifadeyle, maddenin ne olduğu ve ne kadar miktarda olduğu hakkında bilgi verir.

Analitik kimya aynı zamanda fen ve tıp alanlarında yararlı olan fikir ve yöntemlerden oluşan bir ölçme bilimidir. Teknolojideki gelişmeler, analitik yöntemlerin gelişimine yön vermiştir. Analitik kimyada analizler, nitel (Kalitatif) ve nicel (Kantitatif) olmak üzere iki şekilde yapılır. Nitel analiz, numunedeki türlerin neler olduğunu belirlerken; nicel analiz, bir numunedeki türlerin miktarı hakkında bilgiler verir.

Kaynak:
* American Chemical Society, Erişim Tarihi 27 Ağustos 2015, http://www.acs.org/content/acs/en.html
* Anabilim Dalları, Erişim Tarihi 29 Ağustos 2015, http://fef.mehmetakif.edu.tr/kimya/AnalitikKimya.htm

Send this to friend