Anasayfa » Kimya Kütüphanesi » Kimya Dalları » Biyokimya Nedir?

Biyokimya Nedir?

Biyokimya; yaşayan sistemlerin kimyasal reaksiyonlarını, bileşimini ve yapısını inceleyen bilim dalıdır. Dolayısıyla proteinlerin, karbonhidratların, lipitlerin, nükleik asitlerin ve diğer biyomoleküllerin yapısı, fonksiyonları ve etkileşimleri ile de ilgilenir. Bu nedenle biyokimya için “Yaşamın Kimyası” da denilebilir.

Biyokimya morfolojik ve fonksiyonel olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Biyokimyanın morfolojik yönü, canlı yapıyı meydana getiren molekülleri, iyonları ve bunların canlı sistemdeki dağılışını incelerken; fonksiyonel yönü, molekül ve iyonların canlı sistemdeki oluşumunu, uğradıkları kimyasal değişiklikleri ve hangi son ürünler halinde dışarı atıldıklarını araştırır.

Send this to friend