Anasayfa » Kimya Kütüphanesi » Kimya Dalları » İnorganik Kimya Nedir?

İnorganik Kimya Nedir?

İnorganik kimya; canlıların kendi vücutlarında sentezleyemeyip, dışarıdan hazır aldıkları bileşikler olan inorganik bileşiklerin özellikleri, yapıları ve davranışları konularıyla ilgilenen kimya dalıdır. Bu alan, C-H bağları içermeyen tüm kimyasal bileşikleri kapsar; Dünya’nın kabuğunda bulunan cansız madde ve mineralleri bununla beraber organik olmayan maddelerin özelliklerini de inceler.

İnorganik kimyanın uygulama alanlarından bazıları; kataliz, kaplama, pigmentler, tıp, tarım ve yakıt olarak söylenebilir. Bu alanda yapılan çalışmalar inorganik elementlerin davranışlarının anlaşılmasına dayanır. Atık sulardan metallerin arıtılması, maden filizlerinin analiz edilmesi, toprağın işlenmesi gibi durumlarda da inorganik kimyadan yararlanılır.

 

Send this to friend