Anasayfa » Kimya Kütüphanesi » Kimya Felsefesi » Enerjinin İtici Kuvvetine Karşı Düşüncelerimiz

Enerjinin İtici Kuvvetine Karşı Düşüncelerimiz

Bilim üzerinde çalışılmaya başlandığından itibaren varlıklar canlı varlıklar ve cansız varlıklar olmak üzere 2’ye ayrılıyordu. Fakat yapılan son araştırmalara göre insan ve bir çok varlığın enerjiden oluştuğunu bu enerjinin cansız varlıklar olarak adlandırdığımız cisimlerde de az ya da çok miktarda olduğu keşfedilidi. Varılan son bulgularda dünyadaki canlı ya da cansız olarak adlandırılan varlıkların hepsinin canlı olduğu keşfedildi. İnsan, evren, dünya ve bulunan bütün varlıklar hangi boyutta olurlarsa olsunlar enerjiden oluşmaktadır. Bizi diğer boyutlardan farklı kılan sadece enerji farkıydı. Nitekim bu enerji tüm varlıklarda vardı ve bu canlı olmaya yetiyordu.

Enerji formunun farklı olması da değişik frekanslar yaratıyordu. Bu frekanslar  bildiği kadarıyla 7 katmandır ve biz en ortada olan görünür bölgedeyiz.  Yakın zamanda yapılan araştırmalar doğrultusunda bir maddeye enerji verilerek frekansı değiştirildi. Titreşimleri hızlandırıldı ve cisim görünmez hale geldi. Daha sonra cismin içindeki  verilen enerji alındı, yavaşlatıldı ve cisim görünür hale geldi. Maddenin en küçük yapı taşı olan atom ise enerjiden meydana geliyor. Buradan şu sonuca ulaşıldı. Yani evrende var olan her şey enerjiden oluşmaktadır. Gözle görülebilen şeyler gözle görülemeyen şeylerden meydana gelmektedir. Yani madde, her hangi olgu, olay  insanın yoğun düşüncesinin sonucuydu.

Bir olguyu, olayı, bir varlığı düşündüğümüzde o düşünce orada yoğunlaşır ve maddeyi oluşturur. Buradan şu sonuç çıkmaktadır. İnsanlar düşünceleriyle dünyalarına etki etmektedirler. İnsanların gördükleri şeylerin gerçek olduğuna olan inançları sadece bir varsayımdır. Bunun en basit örneği çevremizdeki cisimlerin var olduğunu varsaymamızdır.

Her insanın hayatı kendilerinin ve çevrelerinde etkilerine girdikleri insanların enerjileri doğrultusunda şekillenmeye başlar. Burada asıl nokta inanç kuvvetiydi. Bir teoriye göre ise yapılan bir işin başarıya ulaşamaması ile çevredeki insanlarla paylaşılması arasında doğru orantı vardır ve insan hayatını şekillendirdiğini unutmamalıdır. Çünkü; düşünceleriniz gerçeğinize dönüşür ve siz neye inanırsanız düşünceleriniz o şekilde yoğunlaşacak ve hayatınız ona göre şekillenecektir.

Send this to friend