Anasayfa » Kimya Kütüphanesi » Kimya Felsefesi » Evrenin Ortak Noktası

Evrenin Ortak Noktası

Evrenin var oluşu insanlık için her zaman araştırma konusu olmuştur. Araştırmalara göre evren gezegenler ve galaksiler yaratılmadan önce yeşil renkteydi. Daha sonra nebulalar, yıldız tozları, kütleleşmiş elementler çeşitli reaksiyonlara  girdi. Bu yüzden dünya da var olan elemenlerin asıl kaynağı evrendir. Bu reaksiyonlar evrenin gençlik dönemi  denilen dönemidir. Evren termodinamiğin  ikinci yasası olan Entropinin en temel örneğidir. Entropi düzensizliği temsil eder. Evrendeki düzensizlik sürekli artmaktadır. Düzensizliğin sebebi ardı ardına gelen reaksiyonlar, oluşan kara deliklerdir. Entropi sürekli bir artma eğilimindedir ve düzensizlik arttıkça entropi artar. Düzensizliği artma eğiliminde olması iç enerji değişimiyle alakalıdır. Çünkü oluşan reaksiyonlar bir enerji açığa çıkarır ve evren iç enerjisini sabit tutabilmek için sürekli bir genişleme eğilimindedir. Evrende enerji depo edilemez ve kainatın yoğunluğu değişmez. Big bang teorisi gerçekleştiği reaksiyonlar sırasında evrenin en hızlı genişlemede olduğu zamanlardır. Bu genişleme hızı ışık hızından daha hızlıdır. Şuan ise bu genişleme daha  yavaş olmaktadır. Buda bize evrenin bir hücre gibi yaşlandığını ve yavaşladığını göstermektedir.

Asıl soru şu evrenin planı ?  Bir saniyeden daha kısa sürede bütün evrenin planı yapılıyor.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi tüm fizik kanunlarının asıl kaynağı evrendir. Fakat evrenin kendisi kuralın istisnasıdır. Çünkü ışık hızından daha hızlı genişliyor. Işık hızı 299,000 km/sn’dir. Işık hızı saniyede Dünya’yı 7 defa dolaşır. Tanrının ol deme yetisi ışık hızından kat ve kat fazladır ve evren oluşmadan önce hiçlik dediğimiz evrenin olduğu nokta (tabi bu olgusal bir kabul) Allah’ın nuru olan yeşil renkte idi. ‘’ Taneyi ve çekirdeği yaratan şüphesiz Allah’tır.’’( Kur’an En’am, 95. )

Bir çok din felsefecisi ve pozitif bilimci arasında bir çatışma vardır. Ya din bilimi açıklayamamıştır ya da bilim dini açıklayamamıştır. Her ikisinin ayrılmaz bir bütün olduğu cok az bir kesim tarafından fark edilmiştir. Her şeyin bilimle meydana geldiğini öne süren bir çok teori vardır ama asıl benim  tanımlamam şudur ki Allah  önce bilimi sonra da  insanlığı yaratmıstır. Din ile bilim arasında sıkı bir bağ vardır ve buna sır deriz.