Anasayfa » Kimya Kütüphanesi » Kimya Meslekleri » Kimya Mühendisi Kimdir, Görevleri Nelerdir?

Kimya Mühendisi Kimdir, Görevleri Nelerdir?

Kimya mühendisi unvanı, üniversitelerin mühendislik fakültelerinin kimya mühendisliği bölümünden mezun olan kişilere verilir. Genel  Kimya Mühendisliği tanımına bakılırsa şu şekilde açıklanabilir:

Malzemelerin kimyasal yapılarının, enerji içeriklerinin veya fiziksel hallerinin değişime uğradığı proseslerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgilenen engin ve çok yönlü bir mühendislik dalıdır.

27 Eylül 2001’de yayınlanan Melburn Bildirgesi’nde Kimya mühendislerinin çalışma alanları hakkında bir çerçeve oluşturulmuştur;

Kimya Mühendisliği, dünyanın her yerinde, insanların hayatını mükemmelleştirmek amacıyla bilimin prensiplerini teknolojiler geliştirmek ve sağlamak için kullanmaktadır. Mineraller, metaller, seramikler, polimerler, kağıt ve kompozitler gibi malzemeleri sağlayan kimya mühendisliğidir. Gıdaların üretimi ve işlenmesi ve suyun tasfiyesi kimya mühendisliğine dayanmaktadır. Dünyadaki insanların sağlıklarının daha iyi olmasını kimya mühendisliği aşılarla, ilaçlarla ve biyoteknoloji ile sağlamıştır. Barınma giyim, ulaşım ve bilişim teknolojilerinin hepsi kimya mühendisliğine dayanmaktadır. Bizler toplumun dayandığı enerji kaynaklarını geliştirmekte ve dağıtmaktayız.

Görevleri, genelde tesislerin verimli çalışmasını ve en az maliyetle en kaliteli ürün  elde etmeyi sağlamaktır. Maddelerin bileşimlerini, sıcaklık, basınç, nem vb. ortam koşullarındaki hal ve davranışlarını inceler. Gerektiğinde laboratuvar ortamında AR-GE çalışmalarında bulunur ve cihaz bilgisine sahiptir. Tesis kurulumu ve yönetimi hakkında söz sahibi olup yapılan üretimin raporlandırma işlemini üstlenir. Üretim için yeni teknolojik gelişmeleri takip eder ve uygular.  İş güvenliği, kalite, enerji gibi alanlarda çalışırlar.

Kimya mühendisleri ve kimya yüksek mühendisleri kimyasal veya fiziksel süreçlerin proje ve tasarımının yapılmasında, bu süreçlerin uygulanacağı sınai tesis ve ısı buhar santrali, arıtım tesisi gibi yardımcı tesisler ile her türlü yapıda katı, sıvı, gaz yakıtlar ile ilgili enerji, dönüşüm, dağıtım, taşıma ve depolama ile ilgili tesisatın fizibilite raporlarının hazırlanması, projelendirilmesi, kurulması ve işletilmesinde görev alabilirler. Kimyasal üretim süreçlerini içeren her türlü tesisin kalite kontrol birimlerinde görev yapabilir ve bu birimlerin sorumlu müdürlüğünü yürütebilirler. Kimyasal madde işleyen imalathane ve fabrika kurabilirler, sorumlu müdürlüklerini yüklenebilirler. Her türlü mesleki danışmanlık, temsilcilik ve ticaret yapabilirler.

Görevlerinden de anlaşıldığı gibi kimya mühendisinin yetki ve sorumlulukları büyük ve zahmetlidir. Bu yüzden sabırlı, meraklı, sorgulayıcı bir kişiliğe sahip olmalıdır. Bu özellikleri aktive edecek fizik, kimya, biyoloji, ekonomi gibi alanlara hakim olmalıdır. Organizasyon ve planlama yeteneği yüksek, anında doğru kararlar alabilen, dikkatli bir kişi olmalıdır. Ayrıca, üretimde bulunacağından alerjisi ve kronik bir hastalığının bulunmaması kişinin hayati fonksiyonlarını yerine getirmesi açısından önemlidir.

Son yıllarda üniversitelerde kimya mühendisliği kontenjanlarının artırılmasıyla bu bölüm çok sayıda mezun vermekte fakat bu sayıyı karşılayacak tesis kapasitesi bulunmadığından mezunlar işsiz kalmaktadır. Türkiye’de kimya mühendisleri genelde sanayinin geliştiği Kocaeli, Bursa, İstanbul, Mersin, Sakarya gibi şehirlerde çalışmaktadırlar. İş başvurularında ise ikinci hatta üçüncü bir dil, bilgisayar programları, cihaz, kalite, enerji yönetimi, ekipman eğitimleri çok önemli olmakta diğer adaylardan bir adım önde tutmaktadır. Kimya mühendisleri kamuda veya özel sektörde çalışabilir. Ücretleri genelde asgari ücretin 3-4 katıdır ve kişinin kendini geliştirmesine bağlı olarak artabilmektedir.


Kaynaklar

[1] TMMOB-Kimya Mühendisleri Odası,

[2] 17. Dönem Çalışma Raporu 1990-1991 TMMOB-Kimya Mühendisleri Odası,

[3] Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği resmi sitesi, http://chemeng.ege.edu.tr/WEB/TR/M01_0001.php

Send this to friend