Anasayfa » Kimya Kütüphanesi » Kimya Meslekleri » Kimya Öğretmenliği Branşı ve Görevleri

Kimya Öğretmenliği Branşı ve Görevleri

Kimya öğretmeni unvanı, üniversitelerin eğitim fakültelerinin kimya öğretmenliği bölümünden mezun kişilere verilir. Kimya öğretmenlerinin üniversitelerde, temel doğa bilimleri bilgisinin yanı sıra pedogojik formasyon eğitimleri ile öğretme becerisinin gelişmesi amaçlanmaktadır. Bir kimya öğretmeninin kazanması gereken özellikleri kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:

-Kimya ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme,

Kimya ile diğer ders ve disiplinler arasında ilişki kurabilme,

Ölçme değerlendirme tekniklerine karar verebilme,

Üst düzey bilimsel süreç becerileri ve laboratuar becerilerini kullanabilme,

-Kimya ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarına ulaşabilme ve onları etkin olarak kullanabilme,

Bilişim ve iletişim becerilerini etkin olarak kullanabilme,

-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirebilme,

Öğretim sürecini öğretim programına göre planlama ve uygulayabilme,

Öğrencilerin ön bilgilerini ve öğrenme zorluklarını analiz edebilme,

Türk Milli Eğitimin temel ilkelerini özümseyebilme,

Kimya, teknoloji, toplum ve çevre arasında ilişki kurabilme,

Konuya uygun öğretim yaklaşım, strateji, yöntem, teknikleri analiz edebilme ve öğretim materyalleri hazırlayabilme

Kimya öğretmenlerinin eğitim süreleri 5 yıldır. Genel Kimya, Kimyada Matematiksel Yöntemler, Genel Matematik, Genel Fizik, Genel Kimya Laboratuvarı, Genel Fizik Laboratuvarı, Eğitime Giriş, Eğitim Sosyolojisi, Anorganik Kimya, Analitik Kimya, Genel Biyoloji, Analitik Kimya Laboratuvarı, Genel Biyoloji Laboratuvarı, Eğitim Psikolojisi, Rehberlik, Organik Kimya, Kimyasal Termodinamik, Elektrokimya, Kimyasal Kinetik ve Fotokimya, Koloit Kimyası, Kimya Araştırma Teknikleri, Organik Kimya Laboratuvarı, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Atom ve Molekül Yapısı, Çekirdek Kimyası, Besin Kimyası, Biyokimya, Organik Tepkimeler, Endüstriyel Kimya, Enstrümantal Kimya, Kimya Öğretimine Hazırlık ve Seminer,Bitirme Tezi, Bilgisayar, Fizikokimya Laboratuvarı, Özel Öğretim Yöntemleri, Seçmeli Eğitim Dersi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi derslerini okurlar.

Kimya öğretmenleri atamaları yapıldıktan sonra MEB’de çalışabilirler. Fakat öğretmen fazlalığından ve kimyagerlerin de öğretmenlik yapmasından dolayı atamaları kazanma ihtimalleri çok düşüktür.

Kaynaklar

2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi resmi sitesi
http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/2015-2016/tr/bolum_1086_tr.html

Send this to friend