Anasayfa » Kimya Kütüphanesi » Kimyasal Terimler

Kimyasal Terimler

Oksidasyon

Elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkimedir. Bir elementin, kimyasal reaksiyonda elektron alması olayına indirgenme denir. İndirgenme olayına reduksiyon, yükseltgenme olayına da oksidasyon denir.  

Devamını Oku »

Mineral

Mineral - Kimyasal Terimler - Doğal - Homojen

Doğal bir şekilde oluşan, homojen, belirli kimyasal bileşime ve fiziksel özelliklere sahip inorganik kristalleşmiş katı maddedir.  Mineralin Özellikleri; Doğal olarak oluşur. Herhangi bir parçası bütününün özelliklerini taşır. Belirli bir kimyasal formülü vardır. Katı halde olup ...

Devamını Oku »

Kimyasal Bileşik

KimyasaL Terimler - Kimyasal Bileşik - Element

İki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere denir. Günümüzde bilinen element olması 100’lerle sınırlı olmasına rağmen, farklı sayıda ve şekilde birleşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yeni bileşik oluştururlar. Ayrıca genelde elementler ...

Devamını Oku »

Metan

Metan - Gaz - Kimyasal Terimler - Alkan

Hidrokarbonların alkanlar grubunda bulunan, kimyasal formülü CH4 olan ve doğada bol miktarda bulunan  kokusuz bir gazdır. Oksijenin varlığında bir mol metanın yanmasıyla bir mol karbondioksit, iki mol su ve 55.5 MJ/kg ısı açığa çıkar: CH4 ...

Devamını Oku »

Termometre

Termometre - Sıcaklık - Kimyasal Terimler

Bir cismin sıcaklığı ölçmeye yarayan alete termometre denir. Termometreler; civalı, alkollü, gazlı veya metal olabilir. Termometre iki sabit nokta arasında kalibre edilir. Bunlar suyun donma noktasıyla kaynama noktasıdır. Normal atmosfer basıncında (760 mm cıva basıncı) ...

Devamını Oku »

Radyoaktivite

Radyoaktivite, Kimyasal Terimler, Atom, Radyoaktiflik

Atom çekirdeğinin, tanecikler veya elektromanyetik ışımalar yayarak kendiliğinden parçalanmasıdır, uranyum gibi ağır elementelerde görülür. Bozunma işlemi sonucunda çeşitli parçacıklar ve enerji yayımlanır.  Nükleer fisyon da radyoaktivite yaratır. Fisyon, gelişigüzel veya enerji üreten nükleer reaktörlerde kontrollü olarak ...

Devamını Oku »

Aerosol

Kimyasal Terimler - Aerosol - Karışım

Bir katının veya bir sıvının gaz ortamı içerisinde dağılmasıdır. Duman, sis ve spreyler örnek olarak gösterilebilir. Aerosoller; itici gaz, çözücü ve aerosol kabından oluşur. Aerosol kabı sprey kabı olarak da bilinir. İçindeki sıvıyı bir sis veya ...

Devamını Oku »

Kimyasal Bağ

Kimyasal Terimler - Kimyasal Bağ - Bağ

Bileşiği oluşturan atomları birbirine bağlayan ve bir arada kalmalarını sağlayan kuvvetlere verilen addır. Soygazlar kararlı bir yapıya sahiptir ve elektron alıp verme eğilimleri yoktur. Yani  denge halindedirler ve en dış elektron kabukları  tamamen elektronlarla doludur. Atomlar ...

Devamını Oku »

Süspansiyon

Süspansiyon - Kimyasal Terimler - Karışım

Herhangi bir sıvı içerisinde katı bir maddenin çözünmeden kalmasıdır. Yani katı-sıvı heterojen karışımlara verilen addır.  Emülsiyonlar­da her iki faz da sıvı, süspansiyonlarda ise bir faz sıvı, diğer faz katıdır. Katı ilaç­ların bir sıvı içinde ufak partiküller ...

Devamını Oku »

Send this to friend