Ametal - Element - Kimyasal Terimler
Ametal Nedir?

Ametal

Ametaller, sertlik, mekanik uyarlanabilirlik ya da elektrik iletkenliği gibi metallere özgü özellikleri göstermeyen elementlerdir. Karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, selenyum, flüor, klor, brom, iyot ve soy gaz elementleri ametallere örnek olarak verilebilir.

Özellikleri:

  • Isı ve elektriği iletmezler (Fulleren ve Grafit hariç).
  • Yüzeyleri donuktur.
  • Kırılgandırlar,tel ve levha haline dönüştürülemezler.
  • Bileşiklerinde hem pozitif hem de negatif değerlikte olabilirler.
  • Oda şartlarında katı,sıvı veya gaz hallerinde bulunabilirler.
  • Elektron almaya isteklidirler zira son yörüngelerinde 5,6,7 elektron barındırabilirler.
  • Erime Noktaları,Kaynama Noktaları ve Yoğunlukları düşüktür.
  • Kendi aralarında kovalent bağlı bileşik oluştururlar.
  • Metallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar.
  • Oksijenli bileşikleri asidik özellik gösterir.
  • Tabiatta moleküler halde bulunurlar.
  • 1A grubunda yalnızca hidrojen ametaldir.
  • Çok küçük cisimlerdir.

Send this to friend