E

Emülsiyon

Emülsiyon - Kimyasal Terimler

Bir sıvının çözünmediği başka bir sıvı içinde dağılıp asılı kalması sonucu oluşan heterojen karışımlardır. Emülsiyon oluşma sürecine emülsifikasyon denir.  

Devamını Oku »

Elastomer

Elastomer - Kauçuk -Kimyasal Terimler - Polimer

Çekme kuvveti altında uzama gösteren ve kuvvet kaldırıldığında ilk uzunluğuna geri dönen, çapraz bağlanmış kauçuğumsu polimerlere denir. Moleküler yapıda termoplastiklerden farkları C,H,S,F,O ve ya Cl gibi organik bileşik oluşturan elementlerden meydana gelen molekül zincirlerinin az da ...

Devamını Oku »

Erime Noktası

Erime Noktası - Donma Noktası - Kimyasal Terimler

Erime noktası, kristal ve saf olan katı bir madenin sıvı hale geçtiği  belirli bir sıcaklıktır. Bu sıcaklığa o maddenin donma noktası denir. Bütün kristal yapıya sahip saf maddelerin erime noktasında, yani katı halden sıvı hale geçene ...

Devamını Oku »

Elektron

Elektron - Atom - Kimyasal Terimler

Atomun üç bileşeninden biri elektron; diğerleri ise proton ve nötrondur. Elektron, atomun temel taneciklerinden en hafif olanıdır. Kütlesi yaklaşık olarak 1/1840 akb’ ye eşittir. Nötr atomlarda elektron sayısı proton sayısına eşittir. Atomun yapısında, çekirdeğin etrafında ...

Devamını Oku »

Send this to friend