Elektron - Atom - Kimyasal Terimler
Elektron Nedir?

Elektron

Atomun üç bileşeninden biri elektron; diğerleri ise proton ve nötrondur. Elektron, atomun temel taneciklerinden en hafif olanıdır. Kütlesi yaklaşık olarak 1/1840 akb’ ye eşittir. Nötr atomlarda elektron sayısı proton sayısına eşittir. Atomun yapısında, çekirdeğin etrafında hareket edebilen elektronlar, negatif yüklü parçacıklardır. Çekirdeği elektrik yükünden meydana gelen zırh şeklinde kuşatmışlardır. Elektronlar çekirdeğin etrafında döndükleri gibi kendi etraflarında da dönerler.

Atomun Yapısı

Atomun Yapısı

Send this to friend