Anasayfa » Kimya Kütüphanesi » Kimyasal Terimler » E » Erime Noktası
Erime Noktası - Donma Noktası - Kimyasal Terimler
Erime Noktası, kristal ve saf olan katı bir maddenin sıvı hale geçtiği belirli bir sıcaklıktır.

Erime Noktası

Erime noktası, kristal ve saf olan katı bir madenin sıvı hale geçtiği  belirli bir sıcaklıktır. Bu sıcaklığa o maddenin donma noktası denir. Bütün kristal yapıya sahip saf maddelerin erime noktasında, yani katı halden sıvı hale geçene kadar, sıcaklığı sabit kalır. Ancak tamamen sıvı hale geçtikten sonra sıcaklığı yükselir. Saf kristal cisimlerin erime noktası ile donma noktası arasında sıcaklık farkı yoktur. Mesela saf su, 0 °C de donar. Fakat saf olmayan maddelerin, yani karışımların donma ve erime noktaları farklıdır.

Send this to friend