Fahrenayt Sıcaklık Birimi - Sıcaklık Birimleri - Kimyasal Terimler
Fahrenayt Sıcaklık Birimi Nedir?

Fahrenayt

1724 yılında, Alman fizikçi Daniel Gabriel Fahrenheit tarafından oluşturulan bir sıcaklık ölçüm birimidir.

Fahrenayt Sıcaklık Birimi - Sıcaklık Birimleri - Kimyasal Terimler

Fahrenayt Sıcaklık Birimi

Metrik sistemde CELCIUS sıcaklık derecesini, İngiliz sisteminde ise FAHRENHEIT sıcaklık derecesini gösterir.

Şekil’de görüldüğü gibi metrik sistemde termometrede suyun donma noktası 0, kaynama noktası ise 100 derece olarak alınıp ikisi arası 100 eşit parçaya ayrılır. İngiliz sisteminde ise suyun donma noktası 32 ve kaynama noktası 212 derece alınıp ikisi arası 180 eşit parçaya ayrılır.

 

Celsius (C°):

(T* 1,8) + 32 = TF
(T– 32 )/ 1,8 = TC

 

Kelvin (K)

TK = (TF + 459,67) ÷ 1.8

 

Rankine (R)

TR = TF + 459,67
TF = TR − 459,67

Send this to friend