Floresans - Kimyasal Terimler
Floresans Nedir?

Floresans

Bazı özel bileşikler üzerine gelen belirli dalga boyunda olan ışınlar, bu bileşikler üzerinden dalga boyu başka olan ışınlar halinde yansırlar. Bu olaya Floresans olayı denir. Bu olayı meydana getiren maddelere de Floresan madde adı verilir. Floresans ve fosforesans olayları lüminesans olaylarındandır. Floresans maddelere örnek olarak; çinko silikat, çinko berilyum silikat, kadmiyum silikat, kadmiyum borat, magnezyum volfromat ve kadmiyum volfromat bileşikleri verilebilir.

Send this to friend