İyon - Atom - Kimyasal Terimler
İyon Nedir?

İyon

Pozitif () ya da negatif (-) yükler taşıyan atomlara ve atom gruplarına iyon denir.

Atomlar, elektrik bakımından nötr’dür. Kararsız yapılarından kurtulmak ve karalı hale gelebilmek için elektron alırlar ya da kaybederler.Bunun için de başka bir atomla ya da kökle bağ kurarlar. Bu olay sonunda bu eşitlik bozulur, atom pozitif veya negatif elektrikle yüklenirse, iyon haline geçmiş olur. Gaz için de iyonlaşma deyimi kullanılır. Elektriğin gazlar içinden akışı, iyonlar ve iyonlaşma ile olur.

Send this to friend