İzomer - Kimyasal Terimler - Atom
İzomer Nedir?

İzomer

Aynı kimyasal bileşime sahip olup, atomları arasındaki bağlantı yapıları farklı olan moleküllerdir.

Aşağıdaki şekilde, kimyasal formülü C3H8O ya da C3H7OH olan propil alkolün propanolun izomerleri gösterilmiştir.

i

1- Propil Alkol
2- İzoproil Alkol
3- Metil Etil Eterdir.

Send this to friend