K

Kimyasal Bileşik

KimyasaL Terimler - Kimyasal Bileşik - Element

İki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere denir. Günümüzde bilinen element olması 100’lerle sınırlı olmasına rağmen, farklı sayıda ve şekilde birleşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yeni bileşik oluştururlar. Ayrıca genelde elementler ...

Devamını Oku »

Kimyasal Bağ

Kimyasal Terimler - Kimyasal Bağ - Bağ

Bileşiği oluşturan atomları birbirine bağlayan ve bir arada kalmalarını sağlayan kuvvetlere verilen addır. Soygazlar kararlı bir yapıya sahiptir ve elektron alıp verme eğilimleri yoktur. Yani  denge halindedirler ve en dış elektron kabukları  tamamen elektronlarla doludur. Atomlar ...

Devamını Oku »

Kataliz

Katalizör - Kimyasal Terimler - Kataliz

Bir kimyasal tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürerek tepkime hızını arttıran ve tepkime sonrasında kimyasal yapısında bir değişiklik meydana gelmeyen maddelere katalizör denir. Katalizörün tepkime üzerinde yaptığı bu değişikliğe kataliz denir. Kataliz olayı, katalizör ve reaktantlar aynı ...

Devamını Oku »

Kütle

Kütle - Madde - Kimyasal Terimler

Bir cisimde bulunan madde miktarına kütle denir. “m” ile gösterilir. Eşit kollu terazi ile ölçülür. Sıcaklık, basınç ve cismin  bulunduğu yere bağlı değildir. Kütle evrenin her yerinde aynıdır, değişmez.  Fiziksel veya kimyasal bir olay ...

Devamını Oku »

Send this to friend