Katalizör - Kimyasal Terimler - Kataliz
Kataliz Nedir?

Kataliz

Bir kimyasal tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürerek tepkime hızını arttıran ve tepkime sonrasında kimyasal yapısında bir değişiklik meydana gelmeyen maddelere katalizör denir. Katalizörün tepkime üzerinde yaptığı bu değişikliğe kataliz denir.

Kataliz olayı, katalizör ve reaktantlar aynı fazda ise homojen kataliz, katalizör ve reaktantlar farklı fazda olduğunda ise heterojen kataliz olarak adlandırılır.

Send this to friend