Kimyasal Terimler - Kimyasal Bağ - Bağ
Kimyasal Bağ Nedir?

Kimyasal Bağ

Bileşiği oluşturan atomları birbirine bağlayan ve bir arada kalmalarını sağlayan kuvvetlere verilen addır.

Soygazlar kararlı bir yapıya sahiptir ve elektron alıp verme eğilimleri yoktur. Yani  denge halindedirler ve en dış elektron kabukları  tamamen elektronlarla doludur. Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soygazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip olduğu veya az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısına eşittir.

Kimyasal Terimler - Kimyasal Bağ

Kimyasal Bağ Örnekleri

Üç çeşit temel bağ vardır.

  • İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman meydana gelen bağlara verilen addır.
  • Kovalent bağlar, elektronların bir atomdan diğerine aktarılmaksızın ortaklaşa kullanıldığı bağlara denir.
  • Metalik bağlar, metal ve alaşımlarda bulunan bağlardır.

Send this to friend