Anasayfa » Kimya Kütüphanesi » Kimyasal Terimler » K » Kimyasal Bileşik
KimyasaL Terimler - Kimyasal Bileşik - Element
Kimyasal Bileşik Nedir?

Kimyasal Bileşik

İki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere denir. Günümüzde bilinen element olması 100’lerle sınırlı olmasına rağmen, farklı sayıda ve şekilde birleşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yeni bileşik oluştururlar. Ayrıca genelde elementler doğada  saf halde değil de bileşikler halinde bulunurlar. Bileşikler; asitler, bazlar, oksitler, tuzlar olarak sınıflandırılır.

Bileşikle karışımın farkı:

Bileşikler belirli sayıda element atomunun kimyasal bir bağ ile bağlanmasıyla oluşur. Ancak karışımın belirli bir formülü yoktur. Bileşikleri oluşturan elementler bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybederler fakat karışımları oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.

Send this to friend