Kovalent Bağ

İki atom arasında elektronların ortaklaşa kullanımıyla oluşan bağa denir. Polar kovalent bağ ve apolar kovalent bağ olmak üzere iki çeşittir.

Kovalent Bağ - Kimyasal Terimler - Atom - Bağ

Oksijen Atomları Arasında Kovalent Bağ Oluşumu

Send this to friend