P

Polimer

Polmer - Kimyasal Terimler

Polimer küçük basit moleküllerin (monomerlerin) birbirlerine tekrarlar halinde eklenmesiyle oluşançok uzun zincirli moleküllerdir.  Aynı monomerlerin oluşturduğu polimerlere homopolimer, en az iki farklı tip monomerden oluşan polimere ise kopolimer denir. 2 monomer = dimer, 3 monomer ...

Devamını Oku »

Pas

Pas - Kimyasal Termler

Demirin nemli ve karbondioksitli havada meydana getirdiği oksitli, hidroksitli ve karbonatlı bileşiklerinin bir karışımıdır. Demir, nemsiz ortamda oksitlediğinde, üzerinde koruyucu özelliğe sahip bir tabaka meydana gelir. Bu tabaka, nemi gördüğü zaman pas halini alır. Pas, ...

Devamını Oku »

Periyodik Tablo

Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tablo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi birçok şekilde isimlendirilmiştir. Bu tablo bilinen bütün elementlerin artan atom numaralarına (buna proton sayısı da denir) göre ...

Devamını Oku »

Send this to friend