Polmer - Kimyasal Terimler
Polimer Nedir?

Polimer

Polimer küçük basit moleküllerin (monomerlerin) birbirlerine tekrarlar halinde eklenmesiyle oluşançok uzun zincirli moleküllerdir.  Aynı monomerlerin oluşturduğu polimerlere homopolimer, en az iki farklı tip monomerden oluşan polimere ise kopolimer denir.

2 monomer = dimer,
3 monomer = trimer,
4 monomer = tetramer,
5 monomer = pentamer,
20-30 monomer = oligomer,
n monomer = polimer (n sayısı çok yüksek rakamları ifade eder.)

Send this to friend