Anasayfa » Kimya Kütüphanesi » Kimyasal Terimler (sayfa 4)

Kimyasal Terimler

Çözücü

Çözücü - Kimyasal Terimler

Çözücü, çözünen maddeyi çözerek çözelti oluşturan sıvı ya da gaz maddedir. Bilinen en iyi çözücü sudur. Katı, sıvı ve gaz maddelerin çoğunluğu suda çözünürler.

Devamını Oku »

Basınç

Kimyasal Terimler - Basınç

Basınç, bir yüzey üzerine etkide bulunan dik kuvvetin, birim alana düşen miktarıdır. Katı, sıvı ve gazlar ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygularlar. Kuvvetin kaynağı ne olursa olsun birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete ...

Devamını Oku »

Yoğunlaşma

Kimyasal Terimler - Yoğunlaşma

Yoğuşma veya Yoğunlaşma, Atmosferdeki su buharının gaz halden sıvı ya da katı hale geçmesine verilen isimdir. Buharlaşmanın tersine yoğuşma denir. Yani gaz halinden sıvı hale geçmeye denir. Camların buğu yapması sabah vakti yapraklarda oluşan su ...

Devamını Oku »

Zeolit

Kimyasal Terimler - Zeolit

Zeolitler kristal yapıda hidrasyona uğramış aluminyum silikatlardır. Milyonlarca yıl önce, volkanların patlaması ile ortaya çıkan kül ve lavların, göl veya deniz suları ile kimyasal reaksiyona girmesi sonucu oluşmuşlardır. Zeolitlerin oluşumu sırasındaki sıcaklık – jeolojik konum ...

Devamını Oku »

Allotrop

Kimyasal Terimler - Atom - Element - Allotrop

Allotrop, aynı elementin uzayda farklı şekilde dizilerek farklı geometrik şeklindeki kristallerine denir. Örneğin grafitle elmas, beyaz fosforla kırmızı fosfor, rombik kükürtle monoklinik kükürt, ozon ile oksijen birbirinin allotropudur. Allotropların fiziksel özellikleri kristallerinin dizilişleri birbirinden farklıdır, kimyasal ...

Devamını Oku »

Vizkozite

Kimyasal Terimler - Viskozite

Viskozite kelima anlamı olarak sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Düşük Viskozite demek;ince ve kolay akan sıvı demektir. Yüksek Viskozite demek; Kalın ve zor akan sıvılardır.

Devamını Oku »

Süblimleşme

Kimyasal Terimler - Süblimleşme

Bir maddenin katı halden doğrudan gaz hale geçmesine denir. Süblimleşmede sıvı hal görülmez. Kuru buz (katı karbondioksit), naftalin, iyot, arsenik, kamfor süblimleşen maddelere örnek verilebilir. Süblimleşme ısı alarak gerçekleşen bir olaydır. Süblimleşen maddelerin tanecikleri arasındaki ...

Devamını Oku »

Radyasyon

Kimyasal Terimler - Radyasyon

Radyasyon, diğer adıyla ışınım parçacıklar halinde ya da elektromanyetik dalgalar şeklindeki enerji yayımını ifade eder. Radyoaktif maddelerin çevreye alfa, beta ve gama gibi ışınlar yayması ya da uzaya yayılan bir elektromanyetik ışını oluşturan unsurların hepsi ...

Devamını Oku »

Titrasyon

Kimyasal Terimler - Titrasyon

Bir maddenin, derişimi bilinen bir çözeltinin belirli hacmi ile tam olarak tepkimeye sokularak miktarının bulunması olayının tamamına titrasyon denir. Titre etmek ise; bu işlemde, iki maddenin tepkimeye sokulması bölümüne denilmektedir. Birçok bölümde kullanılan kavramlardan biridir. ...

Devamını Oku »

Send this to friend