Kimyasal Terimler - Titrasyon
Titrasyon Nedir?

Titrasyon

Bir maddenin, derişimi bilinen bir çözeltinin belirli hacmi ile tam olarak tepkimeye sokularak miktarının bulunması olayının tamamına titrasyon denir.

Titre etmek ise; bu işlemde, iki maddenin tepkimeye sokulması bölümüne denilmektedir. Birçok bölümde kullanılan kavramlardan biridir. Araştırma ödevi ya da çözelti hazırlama söz konusu olduğunda ismi geçen bir kavramdır. Geri titrasyon; titrasyon işleminde, çözeltiye eşdeğerlik noktasını aşacak şekilde standart çözelti ekleyip tepkimeye girmemiş olan standart çözelti miktarını ikinci bir standart çözelti ile bulma işlemidir.

Send this to friend