Anasayfa » Kimya Kütüphanesi (sayfa 5)

Kimya Kütüphanesi

Zeolit

Kimyasal Terimler - Zeolit

Zeolitler kristal yapıda hidrasyona uğramış aluminyum silikatlardır. Milyonlarca yıl önce, volkanların patlaması ile ortaya çıkan kül ve lavların, göl veya deniz suları ile kimyasal reaksiyona girmesi sonucu oluşmuşlardır. Zeolitlerin oluşumu sırasındaki sıcaklık – jeolojik konum ...

Devamını Oku »

Allotrop

Kimyasal Terimler - Atom - Element - Allotrop

Allotrop, aynı elementin uzayda farklı şekilde dizilerek farklı geometrik şeklindeki kristallerine denir. Örneğin grafitle elmas, beyaz fosforla kırmızı fosfor, rombik kükürtle monoklinik kükürt, ozon ile oksijen birbirinin allotropudur. Allotropların fiziksel özellikleri kristallerinin dizilişleri birbirinden farklıdır, kimyasal ...

Devamını Oku »

Vizkozite

Kimyasal Terimler - Viskozite

Viskozite kelima anlamı olarak sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Düşük Viskozite demek;ince ve kolay akan sıvı demektir. Yüksek Viskozite demek; Kalın ve zor akan sıvılardır.

Devamını Oku »

Süblimleşme

Kimyasal Terimler - Süblimleşme

Bir maddenin katı halden doğrudan gaz hale geçmesine denir. Süblimleşmede sıvı hal görülmez. Kuru buz (katı karbondioksit), naftalin, iyot, arsenik, kamfor süblimleşen maddelere örnek verilebilir. Süblimleşme ısı alarak gerçekleşen bir olaydır. Süblimleşen maddelerin tanecikleri arasındaki ...

Devamını Oku »

Radyasyon

Kimyasal Terimler - Radyasyon

Radyasyon, diğer adıyla ışınım parçacıklar halinde ya da elektromanyetik dalgalar şeklindeki enerji yayımını ifade eder. Radyoaktif maddelerin çevreye alfa, beta ve gama gibi ışınlar yayması ya da uzaya yayılan bir elektromanyetik ışını oluşturan unsurların hepsi ...

Devamını Oku »

Titrasyon

Kimyasal Terimler - Titrasyon

Bir maddenin, derişimi bilinen bir çözeltinin belirli hacmi ile tam olarak tepkimeye sokularak miktarının bulunması olayının tamamına titrasyon denir. Titre etmek ise; bu işlemde, iki maddenin tepkimeye sokulması bölümüne denilmektedir. Birçok bölümde kullanılan kavramlardan biridir. ...

Devamını Oku »

Ultraviyole

Kimyasal Terimler - Ultraviyole

Morötesi ya da ultraviyole (kısaca UV) ışınım, dalga boyu 100 ile 400 nm arasındaki ışınıma denir. Gözümüz, 400 ile 700 nm dalga boyları arasına duyarlıdır ve bunun dışındaki ışınımı algılayamaz. Görebildiğimiz en küçük dalga boylu ışınımı ...

Devamını Oku »

Normalite

Normalite - Kimyasal Terimler - Çözelti

Bir litre çözeltide çözünmüş halde bulunan maddenin eşdeğer gram sayısıdır. Birimi normal’dir. N simgesiyle gösterilir. Kısaca Formülü “Molarite x Tesir Değerliği”dir.

Devamını Oku »

Oksit

Oksit - Kimyasal Terimler

Oksit, içeriğinde en az bir adet oksijen atomu ve en az bir adet başka element içeren bileşiklere verilen genel isimdir. Soy gazlar oksit oluşturmazlar. OF2 ve KMnO4 oksit değildir. Lavoisier’in geliştirdiği kimyasal adlandırma kurallarına göre oksijenle birleşen ...

Devamını Oku »

Send this to friend