Anasayfa » Sektörler » Çevre ve Enerji Teknolojileri » Karbondioksitten Nanolif’e Doğru

Karbondioksitten Nanolif’e Doğru

Hava Kirliliği

Günümüzün en çok konuşulan konularından biri şüphesiz ki yaşam kaynağımız olan havanın kirleticilere maruz kalmasıdır. Atmosferde bulunan birçok kirletici yaşamımızı etkileyerek hava kirliliğine zemin oluşturmaktadır. Bu kirleticiler atmosfer ortamında bulunan gaz (SO2, NOx, HC, CO, CO2) ve tozdur (Duman, Uçucu Kül, Aerosoller).1 Nefes alanımızı daraltan kirleticilerin havada bulunma oranları yaşamsal döngüye zarar vermekte, insan, bitki ve hayvanların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Hepimizin bildiği gibi kirletici bir gaz olan karbondioksit (CO2 havada eser miktarda (%0- 0.03) bulunmasına karşın yaşamı olumsuz etkilemektedir. Yaşam alanımız içerisinde bulunan fabrika ve evlerin bacalarından çıkan CO2 miktarının yüksek olması olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.

Karbondioksit ve yaşam döngüsü

    Karbondioksit ve küresel yaşam

Yaşam kaynaklarının önemli olduğu ve bunların olumsuz etkilerinin azaltılması ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren bilim insanları, havadaki CO2 miktarını en aza indirgemek amacıyla karbondioksitten karbon nano-lif elde etmek için çalışmalar gerçekleştirdiler.

Nano-lif

“Peki, neden nano-lif kullanılıyor?” Derseniz…

Son 20 yıldır nano olarak adlandırdığımız küçük boyuttaki atom ve moleküllerin kimya alanında kullanımı artmaktadır.   Bununla beraber kimyasal gelişmenin küçük ama en önemli parçasını da nanopartiküller sağlamaktadır. Bilim insanlarının yaptığı bu çalışmada da nano-liflerin etkisini görmekteyiz. Nano-liflerin su geçirgenliğinin olmaması, gözenek sayısının fazlalığı, boyutlarının kontrol edilebilmesi, maddeyi tutum özelliği, spesifik yüzey alanının yüksek olması ve özgül ağırlığının düşük olması gibi nedenlerden dolayı birçok uygulama alanında avantaj sağlanmaktadır. Çalışma yapılan alan dışında doku mühendisliği, kontrollü ilaç salınımı, biyomedikal uygulamalar, kompozit malzemeler, elektrik ve optik koruyucu giysi gibi alanlarda da nano-lif etkisini göstermekte ve kullanılmaktadır.2

Nanolif genel yapısı

  Nanolif genel yapısı

Karbon Nano-lif Üretimi

Yapılan bu çalışma güneş enerjisiyle çalışıyor, böylelikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla ortamdaki enerji de korunmuş oluyor. İçerisinde sıcak, eriyik tuz bulunan tekneden düşük volt değerlerde elektrik harcanarak nano-liflerin karbondioksit emilimi gerçekleştirmesi sağlanıyor. Karbondioksiti içine hapseden nano-lifler elektrotların üzerinde toplanıyor ve böylelikle karbon nano-lif üretimi gerçekleştiriliyor. 3

Yapılan çalışma neticesinde bilim insanları karbondioksitten saatte 10 gram nano-lif üretimi gerçekleştirebiliyorlar.Tabii ki bu çalışma, olumlu tepkiler topladığı kadar olumsuz eleştiriler de alıyor.4

Çalışmanın ekip lideri George Washington Üniversitesi’nden Profesör Stuart Licht, çalışmasını sunduğu konuşmalarda uygulama için gereken karbon nano-lif maliyetini yüksek olduğunu belirtiyor. 

Buna karşın Stuart Licht, yüksek kalitedeki uygulamalar (Elektronik aksamlar ve piller) için kullanılan nano-liflerin maliyeti azaltılırsa, atmosferdeki karbon seviyesinin de azaltılabileceğini ve karbon nano-lif kullanımının artacağına dikkat çekiyor. Yani çalışmada gerçekleştirilen rakamın artması, CO2 miktarının azaltılmasına ve tabii ki daha nefes alınabilir bir dünyaya işaret ediyor.

Durumu bir başka açıdan inceleyen kimya mühendisi doktor Katy Armstrong, laboratuvar ölçeğinde gerçekleştirilen çalışma sonuçlarının iyi olduğunu, geniş ölçekli yapılan çalışmalarda yüksek miktarda karbon toplanabilmesi için yüksek gaz hacmiyle çalışılması gerektiğini ifade ediyor.  Bu durum çalışma maliyetini de olumsuz etkiliyor.3

Yaşamın altın anahtarı nefesimiz bizler için çok değerli, korumak ve daha yaşanabilir hale getirmek bizlerin elinde.

 

Kaynaklar

[1] Hava Kirliliği, Erişim Tarihi 03 Eylül 2015, http://www.sahakk.sakarya.edu.tr/documents/hava_kirliligi_ve_kirleticiler_rapor1.pd
[2] Coşkun, G., Karaca, E., “ Nanolif” , Tekstil Mühendisler Odası,  Uludağ üniversitesi Müh-Mimarlık Fakültesi .
[3] Karbondioksitten Nanolif Üretimi, Erişim Tarihi 04 Eylül 2015,  http://www.ntv.com.tr/teknoloji/havadaki-karbondioksitten-karbon-nano-lif-yapildi,qfwvhYwM5EeZ6KcoGLHzkA
[4] Karbondioksitten Sanayi Malzemesi Üretimi, Erişim Tarihi 04 Eylül 2015, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/08/150820_karbon_lif

Send this to friend