Anasayfa » Sektörler » Çevre ve Enerji Teknolojileri » Küresel Isınmaya Son: Karbon Dioksit Depolanması

Küresel Isınmaya Son: Karbon Dioksit Depolanması

Karbon dioksit hepimizin sık sık duyduğu, hem yaşamımız açısından çok önemli hem de hayatımızı oldukça zorlaştıran, bizi önlemler almaya zorlayan bir gazdır.

CO2 formülüyle gösterilen, 1 karbon ve 2 oksijen atomunun kovalent bağıyla oluşan, renksiz ve kokusuz bir gazdır.

Hayatımızın pek çok alanında kullandığımız bu gazın yararları saymakla bitmez. Öncelikle; yaşamın devamını sağlayan karbon çevrimi, fotosentez, soluk alıp-verme gibi olayların başkahramanıdır. Bunların yanı sıra sanayide oldukça yaygın kullanımı vardır. Tıptan gıdaya, kimya endüstrisinden seralara, soğutmadan yangın söndürmeye pek çok alanda hep hayatımızdadır karbon dioksit!

Karbon Dioksit

Karbon Dioksit

Ekonomik büyüme ve teknolojideki gelişmeler, enerjiye olan talebi arttırmıştır. Bunun bir sonucu olarak, fosil yakıtlar Sanayi Devrimi’nden bu yana en önemli enerji kaynağı haline gelmiştir. Öte yandan, yakıtların çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle fosil yakıtların kullanımı tüm dünyada bir endişe haline gelmiştir. Fosil yakıtların yakılması atmosferdeki sera gazı miktarını arttırmaktadır. Sera gazları karbon dioksit, metan, azot oksit ve diğer bazı gazlardır ve karbondioksit; doğalgaz, dizel, benzin gibi fosil yakıtların yakılmasıyla oluşan sera gazlarından biridir. Sera gazları, dünya yüzeyinde sıcaklığın yükselmesine, ekosistemde dengesizliklere, biyoçeşitliliğin azalmasına neden olur. Artan sıcaklık, deniz seviyesinin yükselmesine, aşırı hava koşullarına, buzulların geri çekilmesine yani küresel ısınma ve iklim değişikliklerinde etkilidir. Ve  maalesef ki bunlar, tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli konudur.

Küresel Isınmaya Son: Karbon Dioksit Depolanması

Atmosfere Karbon Dioksit Salınımı

İşte bu özellikleriyle hayatımızı tehdit eden CO2’yi çeşitli yöntemlerle tutup depolamak mümkün. Karbon Tutma ve Depolama (CCS= Carbon Capture and Storage) adı verilen bu method karbon dioksiti tutup çeşitli bölgelerde depolayarak atmosferdeki miktarının azaltılmasını sağlıyor.

Karbon Dioksit Tutulması

Karbon Dioksit Tutulması

Karbon tutma ve depolama yönteminde karbon tutma kısmı endüstriyel prosesler sonucu oluşan karbon dioksitin atmosfere salınımını engelleyerek tutulmasını amaçlamaktadır. Bu yöntemi finansal açıdan değerlendirecek olursak en masraflı kısmı karbon tutma kısmıdır. Bu tutulan karbon dioksit genellikle borular yardımıyla taşınarak uygun yapıya depolanır. Ve bu yapılarda kalıcı olarak depolanması sağlanarak karbon dioksitin hayatımıza olumsuz etkisi azaltılmış olur.

Depolanacak alanlar gelişen teknoloji ile birlikte çeşitlilik göstermiş, dağ ve kayaçlardan okyanuslara pek çok depolama alanı bulunmuştur. Bu alanların seçiminde en önemli faktör karbon dioksit ile yüzeyin uyumu ve tepkime vermemesidir. Bu yöntemin diğer karakteristikleri oluşumun yeterince derin olması, uygun geçirgenlik ve gözenekliliğe sahip olmasıdır. Azaltılmış petrol ve gaz rezervuarları, bazalt oluşumları ve tuzlu su içeren derin oluşumlar gibi yapılar karbon dioksit depolanmasına uygundur. Bu işlemler güvenli ve ekosistem için seçilmiş doğru yöntemlerle yapılmalıdır.

Karbon Dioksit Depolanması

Karbon Dioksit Depolanması

Amerika’da özellikle yapılan çalışmalar ve bu çalışmalara yatırılan bütçeler giderek arttırılmaktadır. Maalesef ülkemizde bu konudaki çalışmalar az olsa da ilerleyeceğini umut ediyoruz. Karbon tutma ve depolama yöntemleri sayesinde dünyanın en önemli problemi olan küresel ısınma ve iklim değişimi azaltılmakta ve çocuklarımıza daha güzel bir hayat sunma imkanı bizlere sağlanmaktadır. Bizlere düşen geleceğimize temiz bir doğa bırakmaktır. Temiz günler dilerim!

 Güneş

Güneş

Kaynakça:

[1] Leung D. Y. C., Caramanna G., Maroto-Valer M. M., 2014. An Overview of  Current Status of Carbon Dioxide Capture and Storage Technologies, Renewable and Sustainable Energy Reviews; 39: 426-443

[2] Shahbazi A, Nasab BR., 2016. Carbon Capture and Storage (CCS) and its Impacts on Climate Change and Global Warming. J Pet Environ Biotechnol 7: 291. doi: 10.4172/2157-7463.1000291.

[3] Yang H., and et al., 2008. Progress In Carbon Dioxide Separation and Capture: A review Journal of Environmental Sciences; 20(2008) 14- 27.

[4] Herzog H., 2009. Carbon Dioxide Capture and Storage, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, United State.

[5]United States Environmental Protection Agency, 2017. Carbon Dioxide Capture and Sequestration, https://www3.epa.gov/climatechange/ccs/

Send this to friend