Anasayfa » Sektörler » Çevre ve Enerji Teknolojileri » Yeni Katalizör İle Çevreci Karbon Nötr Yakıt!

Yeni Katalizör İle Çevreci Karbon Nötr Yakıt!

Geçmişten günümüze teknolojik gelişmeler sonucu açığa çıkan enerji ihtiyacını karşılamak için fosil yakıtlar kullanılmıştır. Hızla ilerleyen teknoloji ile birlikte her geçen gün daha çok enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır ve günümüzde de enerji kaynağı olarak fosil yakıtlar kullanılmaktadır.
Ancak fosil yakıtlar milyonlarca yıl önce ölmüş bitki ve havyan kalıntılarından oluşmuş sınırlı miktarda ki enerji kaynaklarıdır. Her geçen gün artan enerji ihtiyacını karşılamak için yeni kaynaklar bulunmalıdır. Öte yandan fosil yakıt kullanımı atmosferde sera gazlarının birikmesine dolayısıyla iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması gibi önemli sorunlara yol açmaktadır. Sera gazlarından CO2 atmosferde birikmeye devam etmektedir ve böyle devam ederse Dünya’nın dengesini geri dönüşü olmayacak boyutlarda bozacaktır.

Teknoloji her geçen gün hızla gelişmekle beraber daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. İşte hem enerji ihtiyacını karşılamak hem de çevreyi korumak adına kullanılabilecek yeni alternatif enerji kaynaklarından biri de karbon nötr yakıttır.
Karbon nötr olmak, havadan alınan karbon atomunun, havaya salınan karbon atomu sayısına eşit olması sağlanarak sıfır emisyona sahip olmaktır.
Günümüzde endüstriyel faaliyetlerde kullanılan ana yakıt doğalgazdır. İçeriğinde çoğunlukla metan olmak üzere başka gazları da bulundurur. Renksiz ve kokusuz bir gazdır ve fosil yakıtlar arasında en çevreci olanıdır. Doğalgaz yanınca CO2 ve su buharı açığa çıkar.
İşte artık havada ki karbondioksiti, güneş enerjisi kullanarak doğalgaza dönüştüren yeni ve verimli bir katalizöre sahibiz. Bu katalizör ile atmosferden yakalanan karbon endüstriyel süreçler için kullanılabilir hale getiriliyor. Böylelikle karbon emisyonu kontrol edilebilir hale gelmiş oluyor.

Yeni katalizör, Rubidyum emdirilmiş zirkonyum esaslı metal-organik çerçeve (MOF) malzemesinden oluşan, kimyasal elementlerin hassas kontrolünü sağlayan, gözenekli kristaller kullanılarak sentezleniyor.
Araştırmacılar ise doğalgazın ana bileşeni metanı üretmek için güneş enerjisi kullanarak, karbondioksiti hidrojen ile birleştiren süreci yeni katalizör ile yönlendiriyorlar. Bu işlem sonucunda metan ile birlikte su da oluşuyor. Karbonla birleştirilecek olan hidrojen ise yine güneş enerjisi kullanılarak verimli bir şekilde üretiliyor.

Diğer katalizörlerde verimsiz CO2 dönüşümü, istenmeyen CO üretimi, yüksek reaksiyon sıcaklıkları ve az miktarda metan üretimi gibi sorunlar oluşmaktaydı. Ancak daha önce kullanılan katalizörlerin aksine yeni üretilen katalizör temiz bir şekilde karbondioksit dönüşümü sağlamaktadır. Bu katalizör oldukça seçici ve son derece aktif olup zararlı yan ürünler olmadan oldukça yüksek verimlilikle CO2 dönüşümü yapmaktadır. Üstelik bütün bunlar için az miktarda katalizör yeterli olmaktadır.Bu katalizör geliştirme aşamasındadır ve bu güne kadar üretilmiş en verimli katalizördür.
Bu şekilde havada ki karbon tutularak üretilen doğalgazın yakılması sonucu açığa çıkan karbon sayısı, üretim için havadan alınan karbon atomu sayısına eşit oluyor. Yani üretilen yakıt karbon nötrdür. Böylelikle atmosferimizi daha fazla kirletmeden en önemli enerji kaynaklarımızdan doğalgaz üretilmiş oluyor. Şimdilik iyi bir yöntem gibi görünüyor. 

Kaynaklar:

http://www.adelaide.edu.au/news/news93022.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170621103109.html

http://phttps://phys.org/news/2017-06-catalyst-paves-carbon-neutral-fuel
pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/TA/C7TA00958E#!divAbstract

 

 

Send this to friend