Anasayfa » Sektörler » Çevre ve Enerji Teknolojileri » Yenilenebilir Enerjinin Gözde Üyesi: Biyokütle

Yenilenebilir Enerjinin Gözde Üyesi: Biyokütle

Her ne kadar yeni bir enerji kaynağı gibi düşünülse de aslında biyokütlenin enerji olarak kullanımı ateşin bulunması ile başlıyor. Ateşin ilk kullanıldığı zamanlara ait kalıntılara bakıldığında bilim insanları, ateş kaynağı olarak dal parçaları ve hayvan kalıntılarına rastlıyor yani; biyokütleye. Peki, bu günlerde sıkça adını duyduğumuz sınırsız enerji kaynağı ve zararsız ham-madde olarak adı geçen bu biyokütle nedir? 

Enerji çeşitleri 3 ana grupta incelenir:

1.Fosil Yakıtlar

2.Yenilenebilir Enerji Kaynakları

3.Nükleer Enerji

Biyokütle; Güneş, rüzgâr, hidroelektrik ve jeotermal enerji ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarını oluşturur. Bilim insanları genel olarak dünya üzerinde yaşayan her canlıyı biyokütle olarak adlandırmaktadır. Biyokütle enerjisi ise bitki ve hayvansal maddelerden veya tarımsal atıklardan elde edilen enerji türüdür. Biyokütle içindeki enerjinin kaynağı temelde güneş enerjisidir. 

Biyokütle enerjisi fotosentez ile birlikte güneşten elde edilerek bitkide depo edilir veya besin yoluyla hayvanlara geçer, ya da bitkisel ve hayvansal atık şeklinde doğada kalır. Bu saklı kalan enerji yakılarak açığa çıkarılır ve enerji kaynağı olarak kullanılır.  Biyokütle kullanımının en büyük avantajı, fosil yakıtların aksine çevreye ekstra CO2 salımı yapmamasıdır. Bir diğer avantajı ise diğer yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş enerjisini en verimli şekilde depo edebilen eşsiz bir kaynak olmasıdır. Biyokütle, karbon kaynaklı tek yenilenebilir enerjidir ve istenildiği takdirde kolayca gaz, sıvı ve katı fazlara çevrilebilir.

Günümüzde 5 farklı biyokütle çeşidinden enerji üretimi yapılmaktadır:

Odun

Yakıt olarak odun, özellikle küçük çaptaki kimyasal fabrikalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tarımsal Atıklar

Dünya çapında her yıl, çok büyük miktarlarda kullanılmayan tarımsal atıklar birikmektedir. Bunlardan en büyük paya sahip olanlar; pirinç çeltiği, şeker kamışı küspesi, yer fıstığı kabuğu ve hindistan cevizi kabuğudur. Gelişmiş ülkelerde bu atıkların yakılmasıyla elde edilen ısı enerjisi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

Özel Yetiştirilen Tarla Bitkileri

Bu bitkiler sadece enerji elde eldesi için yetiştirilen okaliptüs, ayçiçeği, soya, pamuk, kolza gibi büyümek için kısa süreye ihtiyaç duyan bitkilerdir. Bunlar yüksek enerji yoğunluğuna sahip oldukları için zengin birer enerji kaynağıdırlar.

Yenilenebilir-Enerjinin-Gozde-Uyesi-Biyokutle-01

Yakılma amacı ile toplanan bitkilerin proses aşaması

Kentsel Atıklar

Kentsel ev atıkları, genel sıvı atıkları ve kanalizasyon atıkları bu gruba girerler. Son yıllarda atıkları depolamak için alan sıkıntısı yaşayan çoğu ülke,  bu atıkları yakarak enerji elde etmeye başlamıştır. Örneğin, Japonya atıklarının %80’lik kısmını yakarak enerji üretmektedir. Ülkemizde de AB uyum çalışmaları kapsamında birçok şehrimizde kentsel katı atık santralleri ile katı atıklardan elektrik enerjisine dönüşüm gerçekleştirilmektedir. Örneğin, Bursa Hamitler Çöplüğü biyogaz santrali 9.80 MW’luk kurulu gücü ile 23.153 konutun elektrik enerji ihtiyacını karşılayabilecek üretimi yapmaktadır. 

Atıktan Üretilen Biyoyakıtlar

Biyoyakıt, direk yakılmasıyla birlikte ısı enerjisinden yararlanılan veya sıvı yakıtlara dönüştürülebilen her türlü organik maddeye verilen isimdir. Düşük emisyon miktarları nedeniyle tercih edilmektedirler. Ülkemizde de biyoyakıt çeşidi olan gübrenin kullanımı oldukça yaygındır.

Biyokütle fabrikasından bir görüntü

Biyokütle fabrikasından bir görüntü

BM Çevre ve Kalkınma Konferansında yapılan son açıklamaya göre; 2050 yılı sonuna kadar biyokütle, dünyanın birincil derece enerji ihtiyacının yarısını karşılayabilecektir. Bazı çevreler tarafından fazla iyimser bir tahmin olduğu düşünülse de bu alanda yapılan araştırmaların çok hızlı ilerlediği ve fosil yakıtların terk edilmeye başlandığı düşünüldüğünde, bunu erişilebilir bir hedef olarak görmek aslında mümkün. Fosil yakıtlardan daha ekonomik hale gelmesiyle birlikte yenilenebilir enerji kaynakları içinde ön plana çıkan;  gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerde de yüksek kullanım potansiyeline sahip biyokütle, önümüzdeki yıllarda adını daha çok duyuracağa benziyor. 

Kaynaklar

Chum, H.,Overend, R. , ‘Biomass and renewable fuels’, 2001.

Clark, J.H., ‘Green Chemistry for the second generation biorefinary –sustainable chemical manufacturing based on biomass’, June 2007.

Demirbaş,A.,’Biomass resource facilities and biomass conversion processing for fuels and chemicals’, September 2000.

Hamitler Çöplüğü Biyogaz Santrali, Erişim Tarihi: 25 Mart, http://www.enerjiatlasi.com/biyogaz/hamitler-coplugu-biyogaz-santrali.html

Görsel Kaynaklar

http://www.biomassenergy.gr/en/articles/technology/biomass/16-biomass-resources

https://www.thinglink.com/scene/733721808359915520

Send this to friend