Anasayfa » Sektörler » Çevre ve Enerji Teknolojileri » Yepyeni Bir Enerji: GÜNEŞ + HİDROJEN

Yepyeni Bir Enerji: GÜNEŞ + HİDROJEN

Fosil yakıtların ve sera gazlarının artması tüm dünya için oldukça önemli bir problem olmaya başlamış ve bu problemler ülkeleri yeni enerji kaynakları bulmaya itmiştir. Bu alternatif enerji kaynaklarının yenilenebilir ve çevre dostu olması ise en önemli parametrelerdendir. İşte bu noktada güneş enerjisinin önemi ön plana çıkmaktadır.

Güneş Enerjisi

Güneşten iki şekilde enerji elde etmemiz mümkün. Bunlardan biri hepimizin bildiği güneş panelleri, diğer bir adıyla fotovoltaik hücreler. Bu hücreler sayesinde güneş ışınları yoğunlaştırılıp ardından toplanan ısıyla suyu ısıtır ve üretilen buhar ile türbinleri çevirir ve elektrik üretimi sağlanır. Diğer yöntem ise sadece doğrudan gelen güneş ışığında çalışabilen ve güneşi daha fazla yakalayan fakat panellere göre daha az verimli bir yol.

Bununla birlikte, kesintisiz enerji arzı için güneş enerjisinden yararlanılması bir zorluk olarak karşımıza çıkmaktadır çünkü dönüştürme sistemleri, kesikli ve eşit olmayan coğrafi dağılımının üstesinden gelmek için etkin depolama sistemleri ile entegre olmasını gerektirir. İşte güneş enerjisi ve kullanımında yaşanan bazı zorluklar bizim her zaman ve yüksek verimde yararlanmamızı sağlayamamaktadır. Bilim adamlarının üzerinde çalıştığı yeni bir konu bize daha verimli ve uzun vadede güneş enerjisinden yararlanmayı sağlamaktadır. Gelin çalışmayı hep birlikte inceleyelim.

 ‘’Hydricity’’

Güneş enerjisi ve hidrojenin birleşmesinden oluşan yeni bir güç kaynağı kavramıdır hydricity. Güneş enerjisi termal hidrojen üretim teknikleri ve türbin esaslı hidrojen enerji döngüsünü entegre ederek yararlı bir etkileşim için iyileştirmeler yaparak ‘hydricity’i gerçekleştirmeyi amaçlamaktadırlar. Bu kavram sürekli ve etkin güç kaynağı için potansiyel bir çözüm yoludur ve aynı zamanda insan, gıda, kimyasallar, ulaşım, ısıtma ve elektrik gibi tüm insan ihtiyaçlarını karşılayacak sürdürülebilir bir ekonomi öngörmek ve yaratmak için de çok önemli bir fırsat sunmaktadır.

Önerilen entegre proses tek başına, sadece güç üretim modunda çalıştırıldığında, ortaya çıkan güneş enerjisi su döngüsü, % 40-46’lık verimlilikle elektrik üretebilir. Benzer şekilde, hidrojen açısından da % 50’ye yaklaşan verimliliklerde basınçlı hidrojen üretilir. Ortak üretim modunda üretilen hidrojen kesintisiz güneş enerjisi üretimi için saklanır.

Hidricity konseptinin gerçekleştirmesinde, üretilen hidrojen daha sonra kullanılmak üzere depolanır; bu da verimli, kesintisiz bir güneş enerjisi kullanımını sağlar. Güneş enerjisi mevcut olduğunda, elektrik, hidrojen ve oksijen birlikte üretilir.

Normal güneş enerjisi üretimiyle kıyaslandığında, önerilen prosesin şu avantajları vardır: termokimyasal olarak enerjiyi iki ila üç kat daha yüksek yoğunlukta üretmesi, üretilen hidrojenin nakliye, kimyasal, petrokimya endüstrisinde alternatif kullanımları olması ve pillerin aksine, depolanan enerji zamanla deşarj olmaması ve saklama ortamı tekrarlanan kullanımlarla bozulmamasıdır.

Hydricity, doğada en çok bulunan elementlerinden biri olan hidrojen ve elektriğin verimli bir şekilde birlikte üretilmesini sağlamasıyla sürdürülebilirlik açısından önemli bir prosestir. Bilim insanları bu konuda henüz örnek çalışmalar yapsa da yakında gerçek dünyada da çalışmalar da yapılacaktır.

Her zaman yenilenebilir ve verimli enerji kaynaklarını takip etmeli ve kullanmalıyız. Bu sayede doğaya daha iyi bakar ve daha temiz bir çevre bırakmaya yardımcı oluruz, aynı zamanda kısıtlı imkanlarımızı tüketmemiş ve tamamen doğadan yararlanmış oluruz. Temiz enerjili günler dilerim!

Kaynakça

[1] Zaloğlu, O., 2017. Güneş Enerjisi ile Hidrojeni Birleştirmek, https://popsci.com.tr/

[2] Mallaparagada, D., Gençer E., Marechal F., Tawarmalan, M. ve Agraval M., 2015. Round-the-clock power supply and a sustainable economy via synergistic integration of solar thermal power and hydrogen processes, Almanya.

Send this to friend