Anasayfa » Sektörler » Çevre ve Enerji Teknolojileri » Yeşil Binalarla Enerji Verimliliği
Enerjiyi koruyan yeşil binalar

Yeşil Binalarla Enerji Verimliliği

Bilindiği gibi Türkiye çeşitli enerji kaynaklarına sahip olmasına rağmen enerji ihtiyacı bakımından dışa bağımlıdır. Veriler incelendiğinde enerji açığının 2006 yılında 50 milyon TEP (Ton eşdeğer petrol) olduğu görülmektedir. Öngörülere göre bu enerji açığının önümüzdeki yıllarda 96 milyon TEP olması beklenmektedir.

Enerji tüketimini sektör bazında incelersek en çok enerji tüketiminin hangi sektör de olduğunu tahmin etmek zor değil. Yazımdan da anlaşıldığı gibi  % 31 gibi bir oranda enerji kaybı konutlardan kaynaklanmaktadır. Bu oranın yüksek olması “Yeşil Bina” olarak adlandırılan ve projelerinin gerçekleştirilmeye başlandığı konutlara bir adım oluşturmaktadır.

Amerika Yeşil Binalar Konseyi, USGBC, (US. Green Building Council)’ye göre yeşil binalar; binanın yerleşimini, su yönetimini, iç hava kalitesini, malzeme kullanımını ve enerji unsurlarını içerir. Yani yeşil binaları enerjinin korunduğu, insan ve çevre sağlığının önemsendiği yaşam yerleri olarak tanımlayabiliriz.

Yapılan araştırmalar bu binaların diğer binalardan farklılığını şu sonuçlarla ortaya koymaktadır. Geleneksel binalara göre yeşil binalar %24 ile %50 arasında enerjini kullanımını, %33 ile %39 arasında CO2 emilimini , %30 ile %50 arasında su tüketimini, % 70 oranında katı atık miktarını ve bina bakım maliyetlerinin %13 oranında azalma gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. Oranları incelediğimizde tasarlanan bu binaların enerjisi, tasarrufu sağlaması açısından yeni bir enerji kaynağı yarattığını söyleyebiliriz.

Yeşil Binalar ile Korunan Enerji Oranları

Yeşil Binalar ile  Enerji Kullanımının Azaltılması

 

Yeşil binaların sağlıklı, konforlu, uzun süre dayanımlı, enerjiyi verimli kullanması ve çevre dostu olması LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)  sistemi ile değerlendirilir. Yeşil binalarda enerjinin korunması nasıl gerçekleştirilmesi yukarıda bahsettiğim iç hava kalitesi, aydınlatma, su yönetimi vb. gibi konularda gerçekleştirilmektedir. Daha ayrıntılı inceleyecek olursak;


Yeşil Binalarda Aydınlatma

Binalarda kullanılacak olan lambaların enerji tasarruflu olması, şu an yürürlükte olan mevzuatta belirtilmektedir. Devri çoktan biten floresan tipli aydınlatmaların yerini LED’ler yani ışık yayan diyotlar almaktadır. Hem mimari görüntüsü hem de bakım maliyetlerinin düşük olması ve diğer aydınlatıcı sistemlere göre üç kat daha fazla enerji sağlaması bu ışıkların tercih edilmesini sağlar.

Diğer önemli bir unsur ise evimizde kullandığımız buzdolabı, televizyon, bulaşık ve çamaşır makinası gibi cihazların A+ enerji sınıfına sahip olması gerekliliğidir. 

Gün ışığından maksimum derecede faydalanmak için bina içerisine yerleştirilmiş olan camlar sayesinde daha az elektrik enerjisi harcanmaktadır.


Yeşil Binalarda İç Ortam

Yaşam alanında %30’lara varan enerji tasarrufu kontrol mühendislerinin hava kalitesinin kontrolü için tasarladıkları ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme cihazları için sensörler sayesinde mümkün olabilmektedir.


Yeşil Binalarda Malzeme Kullanımı

Binalarda insan ve çevre sağlığı açısından risk oluşturmayan, toksik etkisi bulunmayan ve geri dönüşüme uygun malzemelerin kullanılması önemsenmektedir. İç ve dış ceplerde kullanılan malzemelerin ayrıca ısı kaybını minimuma indirgemesi enerji korunumu açısından önemlidir. Günümüzde dış cephelerde ısı yalıtımında stirfom ve fiberglass gibi malzemelerin yerine nano malzemelerden yapılmış koruyucuların kullanımı tercih edilmektedir. Ayrıca bazı araştırmacılar ısının sabit bir düzeyde tutulmasını sağlamak için gün ışığının pencereden girişini kontrol eden sistemler üzerinde çalışmalarını devam ettirmektedir.


Yeşil Binalarda Su Kontrolü

Su yönetimi sadece yeşil binalar için diğer binalarda da uygulanması gerekir. Muslukların açık unutulması riskini en az indirgemek için günümüzde fotosel bataryaların kullanımı artmaktadır.  Su kullanımının azaltılması için yapılacak diğer bir çalışma ise yağmur suların depolanması ve daha sonra dış mekan ve tuvalet gibi yerlerde kullanılmasıdır. Bina çevresinde atık su üretim havuzunun tasarlanmasında ayrıca enerji tasarrufu için yapılabilecek çalışmalardan biridir.


Türkiye ve Dünyadan Yeşil Binalara Örnekler

Türkiye’de yeşil binaların yapımına başlandı. Bu binalarda Redevcon’nun Erzurum ve Ankara’daki AVM’leri, Siemens’in Gebzede bulunan üretim merkezi, THY teknik uçak bakım merkezi vs. örnek verebiliriz.

Siemens Gebze Üretim Merkezi

Siemens Gebze Üretim Merkezi

 

Redevco AVM- Erzurum

Redevco AVM- Erzurum

Dünyada da “Green Building” yani yeşil bina uygulamaları giderek artmaktadır. Yeşil bina uygulamasına Editt Tower-Singapore örnek verilebilir.

Editt Tower- Singapore

Editt Tower- Singapore

Kaynaklar:

Yeşil Binalar ve Leed, Teknoloji Dünyası, Erişim Tarihi 24 Ekim 2015, http://www.mmo.org.tr/
Yeşil Binalar, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları-V, Erişim Tarihi 24 Ekim 2015, http://www.rec.org.tr/
Türkiye’de Yeşil Binalar, Erişim Tarihi 25 Ekim 2015, http://www.gmport.com
Yeşil Bir Bina Nasıl Çalışır? Erişim Tarihi 25 Ekim 2015, http://www.capital.com.tr/

Send this to friend