Anasayfa » Sektörler » Geri Dönüşüm Teknolojisi » Ne Kadar Az Kağıt, O Kadar Az Ağaç!
Ne Kadar Az Kağıt, O Kadar Az Ağaç!

Ne Kadar Az Kağıt, O Kadar Az Ağaç!

Kağıtların geri dönüşümünde en büyük rolün biz insanlara düştüğünü biliyor muydunuz? Başarılı bir geri dönüşüm yapılabilmesi için öncelikle yeterli miktarda atık kağıdın toplanması gerekir ki dönüşüm ekonomik olarak tamamlanabilsin. Bir diğer önemli konu ise atık kağıtların yemek, plastik, metal gibi diğer atık türleriyle temas etmemesi ve kirlenmemesidir. Bu yüzden de kağıt atıklar ayrı yerlerde biriktirilmelidir.

Geri dönüşümün amacı; kaynakların gereksiz kullanımını önlemek ve atıkları kaynağında ayrıştırarak atık çöp miktarını azaltmaktır. Atık kağıtları geri dönüştürmenin bir çok faydası vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Doğal kaynakların korunması,
 • Enerji tasarrufu,
 • Sera gazı emisyonunun azalması,
 • Hava ve su kirliliğinin azalması,
 • Katı atık depolama sahalarında geri dönüştürülemeyen diğer atık türlerine daha fazla yer kalması

1 ton kullanılmış kağıdın geri dönüşümü sonucunda; 17 adet yetişmiş ağacın kesilmesi, 38 ton suyun israfı, 17500 litre fuel-oilin israfı, 4100 kW/h elektrik enerjisinin tüketimi, 2.5 m3 katı atık sahasının tahrip edilmesi önlenecektir. Sera gaz emisyonunun 1000 kg karbon eşdeğeri kadar azalması sağlanacaktır. Ancak katı atıkları geri dönüştürmenin de bir sınırı vardır. Çünkü kağıdın her geri dönüştürülmesinde içindeki lifler kısalır, güçsüzleşir ve kırılganlaşır. Genelde kağıtlar kullanılamayacak hale gelmeden önce 7 defaya kadar geri dönüştürülebilir[1].

Atık kağıtlar gazete basım evlerinden, matbaa ve kırtasiye imalathanelerinden, mağaza ve marketlerden, ev ve bürolardan, kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanır. Bazı üretilen ve kullanılan kağıtlar geri dönüştürülemez. Bunlar; kütüphanelerde kalan kitap, dergi, rapor ve diğer kağıt ve kartonlar, bürolarda kullanılan ve arşive kaldırılan kağıt ve kartonlar, tekrar kullanma imkanı olmayan ambalaj kutuları ve bunların kağıt ve kartonları, temizlik kağıtları, asfalt, mum ve plastik gibi kağıt ve kartonun tekrar kullanılmasını engelleyen maddelerle kaplanmış veya kirlenmiş kağıtlar ve yakılan kağıtlardır (2).

Atık kağıtları dönüşüm prosesini adım adım inceleyecek olursak, bu süreci 5’e ayırabiliriz.

 1. Toplama: Yukarıda bahsedilen atık kağıt üretim merkezlerinde kaynağında ayrılmış kağıt atıklar ve çöplerden ayıklanan kağıt atıklar, tonlarca miktarlarda toplanıp bunları toplayan firmalarca birer tonluk balyalar haline getirilip sıkıştırılır. Balyalama nakliyenin daha kolay ve ekonomik olmasını sağlamak için yapılır. Bir balya yaklaşık 600 kg veya 1 ton civarındadır. Kağıt eksperleri bu kağıt atıkları kalitesine (temizlik, tür) ve miktarına göre fiyatlandırır. Kağıt kalitesinin kontrolü aynı zamanda atık kağıt türünün kabul edilip edilmeyeceğinin belirlenmesini sağlar. Örneğin, gazete kağıtları çok fazla boya içerdiğinden ve yapı olarak daha düşük kaliteli kağıttan üretildiğinden eksperler tarafından çok tercih edilmezler. Direk ağaçtan yapılmış birinci sınıf ofis kağıtları ise geri dönüşmemiş, kimyasallar ile tekrar tekrar prosese sokulmamış olduğundan ve geri dönüşüm proseslerinde çok fazla işlem gerektirmediğinden daha çok tercih edilir. Balyalar kamyonlarla atık kağıt fabrikalarına gönderilir.
 2. Hamur Hale Getirme ve Temizleme: Balyalar, üretim alanındaki bir konveyör yardımı ile pulper adı verilen kazana dökülür, otomatik dozaj sistemi ile üzerine ılık su ilave edilir ve pulperin içindeki bıçaklı karıştırıcılarla kağıtlar suyun içinde ıslatılarak parçalanır, hamur hale gelir. Oluşan ıslak kağıt hamuru, ağırlık farkı ile çalışan; metal ayırma tankı, sarsak elekler ve süzeler ile içindeki istenmeyen maddelerden arınır ve kağıt makinesine taşınır.
 3. Beyazlatma: Mürekkepli olan kağıtların mürekkepleri uzaklaştırılır, yapıştırıcılar yok edilir. Arıtma, ağartma ve renk giderme işlemleriyle renkli kağıtlar renklerinden arındırılır ve kağıt her türlü üretime hazır hale gelir. Kağıt üretimi renk ve kullanım amaçlarına göre farklı olduğundan, uygulanan ön işlemler de farklılık gösterebilir. Buna örnek olarak beyaz kağıt üretmek için atık kağıtların arıtma, renk silme ve ağartma işlemlerinden geçirilmesi verilebilir.
 4. Öğütme ve Renklendirme: Bu aşamada parçalanmış kısımlar nişasta çözeltisi ile tekrar yapıştırılmaya başlar. Kağıdın renkli olması isteniyorsa bu aşamada hamura boya verilir.
 5. Kağıt Üretme: Temizlenen sulu hamur, kağıt makinesinin hamur kasasına gelir ve hızlı bir şekilde hareket eden bir elek üzerine püskürtülür. Elek ilerledikçe sular süzülür ve kağıt görünmeye başlar. Önce kağıt preslenerek suyu sıkılır sonra da sıcak bir yüzeyde istenen nem düzeyine gelene kadar kurutulur. Son olarak da dev bobinler halinde makaralara sarılır (4,5)

Kaynaklar:

 1. https://www.thoughtco.com/the-benefits-of-paper-recycling-1204139
 2. http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/10006.pdf
 3. http://www.conserve-energy-future.com/paperrecycling.php
 4. http://donusumdernegi.org/ekomakale/kagit-uretimi-ve-geri-donusum
 5. http://earth911.com/business-policy/business/paper-recycling-details-basics/

 

 

 

Send this to friend