Anasayfa » Sektörler » Kompozit Teknolojisi » GEÇİRİMLİ (POROZ) BETON

GEÇİRİMLİ (POROZ) BETON

Öncelikle betonun tanımına bakmak gerekirse agrega adı verilen kum çakıl ve
mıcır içeren taneli yapı ile birbirine tutunmasını sağlayan çimento ve suyun
oluşturduğu kompozit bir malzemedir. Zamanla sertleşir ve dayanım kazanır.
Çevremize bir göz attığımızda betonun çok fazla kullanım alanı vardır. Bunun
sebebi olarak da dayanıklı ve kullanışlı olması gösterilebilir. Evler, kaldırımlar,
duvarlar ve birçok alanın yapımında beton kullanılmıştır. Ancak hepsi
göründüğü kadar aynı değildir. Yaşadığımız ev ile bir kaldırım veya hastanelerin
ışın tedavisi yapıldığı odaların duvarları farklı tür beton kullanarak yapılmıştır.
Aslında baktığımızda beton deyip geçtiğimiz bir malzemenin yerine göre
kullanılması çok önemlidir. Üstelik betonlaşmanın çok hızlandığı bir dönemde
doğada büyük bir oranda geri dönüşümün sağlanması git gide zorlaşmaktadır.
Doğal afetlerin ise etkilerini arttırdıkları çevreye olan duyarlılığımızın aslında
daha da önem kazanmış gibi görünse de git gide azaldığı bir durumda. Doğanın
elinden bu afetlerin etkisini soğuracak gücü elinden alıyoruz. İşte tam da bu
yüzden teknoloji ve gözlem yeteneğimizi en üst düzeyde kullanarak doğanın
dengesini bozmadan yaşadığımız dünyayı düzenlemek temel amacımız
olmalıdır.
Geçirimli beton aslında bu duruma örnek olarak verilebilir. Tam olarak geçirimli
betonun ne olduğuna bakıldığında normal betondan farklı olarak içinde
boşluklar içeren ve iri agregaların kullanıldığı bir beton türüdür. Geçirimli
betonun en önemli iki parametresi su geçirgenliğine ve boşluklu bir yapıya sahip
olmasıdır. Bu boşluklar sayesinde su ve havayı iyi geçirir.

Normal kullanılan beton gibi toprakla araya bir set örmek yerine kullanış
kolaylığı sağlayıp toprakla olan iletişimimizde de bir aracı rolü üstleniyor.
Yağmur suyunu toprağa geçirerek suyun geri dönüşümüne büyük bir katkı
sağlar. Erozyonun önlenmesi, kar ve buz gibi problemlerin kolaylıkla aşılmasını
sağlar.

Geçirimli Betonun Özellikleri
Geçirimli betonun içeriği seçilirken boşluklu bir yapı oluşmasını sağlayacak
şekilde bileşenler seçilmiştir. Ancak bu her boşluklu yapıya sahip olan betonun
geçirimli beton olduğu anlamına gelmemektedir. Çünkü geçirimli betonda asıl
hedeflenen geçirim özelliğine sahip olabilmesidir bunun içinde özel bir tasarıma
sahiptir. Geçirimli beton için önerilen boşluk oranı % 20’dir. Ve %15’ten
aşağıya düşmemelidir. Bu boşluk sisteminin oluşmasında kullanılan agrega
cinsinin de önemi büyüktür.
Hem normal betonun hem de geçirimli betonun içeriğinde yer alan agregaya
biraz daha yakından incelemek gerekirse betonun yapımında kullanılan çakıl,
kum, kırma taş gibi malzemelerin genel adıdır. Ve betonun içeriğinde büyük bir
paya sahiptir. Agregaların farklı türde boyutları vardır. Bu boyutlar betonun
nasıl istendiğine göre değişim göstermektedir.
Agreganın önemli özellikleri olarak sertleşmiş olan betonun hacim
değişikliğinin azaltılması, aşınmalara karşı dayanımının ve çevreden gelecek
etkilere karşı dayanımın arttırılmasını sağlaması gelir.

Geçirimli beton nerelerde kullanılabilir?
Kaldırımlar, otoparklar, su oyun parkları, seralar ve hayvanat bahçeleri olarak
örnek verilebilir.
Kullanılacak alanın özelliklerine bağlı olarak gerekli kontroller gerektiğinde
laboratuvar ortamında da incelenip eğer uygun görülüyorsa geçirimli beton
kullanılabilir. Geçirimli beton uygulanacak alanın eğer alt yapısı
tamamlanmamış ise boşluklar çamurla dolup işlevinin azalmasına sebep olabilir.
Bunun engellenmesi için bu bölgelerde standartlara uygun olan geotekstil
malzemeler uygulanmalıdır.
Geçirimli betonun korunması ve bakımı nasıl olmalıdır?
Uygulanacak olan bakımın metodu ve uygulama süresi belirlenmesi betonun
istenen dayanımına, çekme sonrasında oluşacak çatlakların engellenmesine
amaçlanarak belirlenecektir.
Zamanla yüzey su geçirgenliği azaldığında yani yüzey kirliliği arttığında
vakumlanarak temizlenmesi önerilmektedir.

Send this to friend