Anasayfa » Sektörler » Mühendislik Tasarım ve Dizayn » Kurşun Geçirmeyen Süper Yoğun Ahşap

Kurşun Geçirmeyen Süper Yoğun Ahşap

Ağaçlardan elde edilen doğal ahşabın bir kurşunu durdurabilecek kadar güçlü hale getirilebileceğini tahmin edebilir miydiniz? Maryland Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bazı kimyasal işlemlerin sonucunda doğal halinden 10 kat daha yoğun ve güçlü bu süper ahşabı üretmeyi başardılar.

Yoğunlaştırılmış ahşap yapımı iki aşamadan oluşuyor. İlk olarak ahşap sodyum hidroksit ve sodyum sülfit içeren bir çözeltinin içinde kaynatılıyor. Böylece malzemenin temel bileşenleri olan lignin ve hemiselüloz uzaklaştırılmış oluyor. Hemen ardından ahşap 100 derece sıcaklıkta mekanik olarak presleniyor. Bu işlem iyi hizalanmış hidrojen bağlarıyla oluşan nanofiberlerin oluşmasını sağlıyor. Bir başka deyişle ahşap içerisindeki tüm hücreler arası boşluklar sıkıştırılmış oluyor. Ahşabın kalınlığı %80 azalıyor fakat sertliği 10 katına çıkıyor.

Elde edilen yoğunlaştırılmış ve sıkıştırılmış ahşap, çelik kadar güçlü ve yedi kat daha hafif. Farklı alanlarda kullanmak üzere yapılan testler sonucunda 5 katmanı bir araya getirildiğinde kurşun geçirmediği de ortaya çıkıyor. Şimdilik çelik yeleğin yerine geçmesi hayal olarak görülse de yakın zamanda hafif araçların yapımında kullanılabilir. Günümüzde kullanılan çeliğin ve diğer alaşımların yerini alabilecek olması ekonomik ve çevresel açıdan büyük bir avantaj olarak görülüyor. Hatta bu gelişme sonucunda çevre dostu inşaat malzemeleri artık hayal değil!

Aynı ekip geçtiğimiz yıllarda nanoselüloz tekniğini kullanarak birçok çevre dostu malzemeler üretmeyi başarmıştı. Plastiklerin yerini alabilecek kağıtlar, güneş pili verimini arttıran fotonik kağıt ve enerji verimini arttırabilecek şeffaf tahta ürettikleri malzemelere örnek olarak gösterilebilir. Dünyayı geri dönüşebilir bir yer haline getirme sürecinde bu araştırmaların yeri çok büyük.

Kaynaklar:

“Super wood” sports the strength of steel /https://newatlas.com/super-wood-stronger-steel/53307/ Erişim tarihi 11/02/2018

‘Bullet-proof’ wood developed /https://www.chemistryworld.com/news/bullet-proof-wood-developed/3008627.article/ Erişim tarihi 11/02/2018

Çelik Kadar Güçlü Kurşun Geçirmez Süper Yoğunluklu Tahta /http://www.webtekno.com/celik-kadar-guclu-kursun-gecirmez-super-yogunluklu-tahta-h40720.html / Erişim tarihi 11/02/2018

Send this to friend