Anasayfa » Sektörler » Polimer ve Plastik Teknolojisi » Biyobozunur Polimerler

Biyobozunur Polimerler

Biyobozunur polimerler adından da anlaşılabileceği gibi biyolojik ajanların etkinliğinde (bakteri,mantar veya alg gibi) bozunarak doğadaki döngüye katılabilen polimerlerdir. Bu parçalanmanın sonunda ortaya CO2N2 gibi bazı doğal gazlar, su ve inorganik tuzlar ortaya çıkar. Peki, bu maddeler hayatımızın ne kadar içindeler ve ne nasıl bozunuyorlar?

Biyobozunur maddeler günümüzde plastiklerin çevreye verdiği zarardan dolayı tercih konusu olmuştur ve geliştirilmeleri amacıyla birçok çalışma yürütülmeye başlatılmıştır. Bu teknoloji ile üretilmiş olan ürünler çevre dostudur. Günlük hayatımızda yoğun  kullanımı olan ambalaj ürünlerin çevre dostu uygulamalara ihtiyacı olması, biyobozunur polimerlerin bu sektörde yoğun kullanılmasına sebep olmuştur. Bu grup içerisinde PLA denilen laktik asit polimeri sıcağa dayanıklı, yüksek dirence sahip ve petrol içermeyen bir ambalaj malzemesi olması sebebiyle tercih ediliyor. Ambalajların dışında biyobozunur polimerler ilaç ve tarım gibi sektörlerde hızla yayılarak kullanılmaya başlamıştır. Biyobozunur polimerler genellikle ester, amit ve eter grupları içerir. Biyobozunur polimerler yenilenebilir hammaddelerden oluşanlar ve geleneksel petrol bazlı hammaddelerden üretilenler olarak ikiye ayrılırlar. Plastik grubunda petrol esaslı olup, içine katkı maddeleri eklenilenlere oxo-biyobozunur plastik denir. Biyobozunur plastiğin hammaddesi olan nişasta, parçalanma ve çözünme halinde çevreye hiçbir zarar vermez. Oxo-biyobozunur maddelerin içine yapılan katkılar, çözünmeyi hızlandırırlar. Bu doğrultuda eklendikleri ürün belirli bir zaman sonra doğada ufalanmaya başlar.

biyobozunur-polimerler-2

Biyolojik bozunma karmaşık bir olaydır ve bunun gerçekleşmesi için çevre etkisi, organizma ve bozunacak maddenin durumu çok önemlidir. Bunlardan biri ile alakalı bir durum sağlanamadığı zaman bozunma olayı gerçekleşmez. Bu etmenler sıcaklık, nem, pH,malzemenin kalınlığı ve biyolojik ajanların popülasyonuna göre değişkenlik gösterir. Uzun polimer zincirleri kırılarak plastiklere biyobozunur özelliği kazandırılır. Bu zincirlerin kırılıp kendi uzunluklarının 10000 molekülün altına düşmesi gerekmektedir. Bu koşullara varıldığı zaman plastik bünyesindeki suyu kabul eder ve plastik mikro organizmalar tarafından besin maddesi olarak kullanılır. Mikroorganizmaların saldırıları sonucunda parçalanarak karbondioksit, metan,su ve inorganik birleşiklere dönüşür. Böylece madde biyolojik olarak bozunmuş olur.

Biyobozunur polimerler çevrenin korunması bilincine destek olduğu için geliştirilmeye ve kullanımı yaygınlaştırılarak daha birçok alanda karşımıza çıkmaya devam edecektir. Bizler de bu bilince birazcık katkı sağlamak istersek alışveriş ve çöp poşetlerimizi seçerken daha dikkatli davranıp, etiketlerinde ‘biyobozunur’  yazan ürün gruplarını seçebiliriz.

Kaynaklar:

“Biyobozunur Plastik Ambalaj Malzemeleri”, Erişim tarihi: 11.08.2016,        http://bioplasttr.com/BIOPLASTICS.pdf

“Degradable Plastics. “, Erişim tarihi: 11.08.2016,  http://www.essentialchemicalindustry.org/polymers/degradable-plastics.html

Send this to friend