Anasayfa » Sektörler » Polimer ve Plastik Teknolojisi » Un Kurtları Polistiren Köpükleri Yiyor!

Un Kurtları Polistiren Köpükleri Yiyor!

Polistiren ucuz, sert ve gündelik hayatımızda en çok karşımıza çıkan termoplastik polimerlerden biridir. İzolasyon malzemesi olarak ince cidarlı kaplarda, soğutma kulelerinde, boru, köpük, kauçuk, otomobil parçaları, paneller ve elektronik aletlerin plastik aksamlarında, ayrıca tek kullanımlık bardak, tabak, yoğurt kapları, ayran kaplarında yaygın olarak kullanılır.

Fakat polistiren, biyolojik olarak çok yavaş ayrışır; çöp toplama sahalarında yüzlerce yıl kalabilir. Bu soruna potansiyel bir çözüm olarak yeni bir yöntem keşfedilmiştir. Bu yeni yöntem ise un kurtlarının, daha iyi bir yiyecek bulamadıklarında polistiren köpük yiyecekleri tercih edip; yediklerinin % 48‘inden fazlasını karbondioksite dönüştürmeleri olacaktır.

Plastik atıklarla baş etmek için araştırmacılar; hidrokarbon tabanlı polimerleri, biyolojik olarak CO2 ve su gibi inorganik bileşiklere kadar parçalayabilen, mikroplar veya omurgasız hayvanlar ile ilgili araştırmalar yapıyorlardı. Bu çaba için de polistireni, inatla parçalayabilen yaratıklar bulmak için Beijing’te, Beihang Üniversitesi’nden Jun Yang, Lei Jiang ve çalışma arkadaşları, un kurtları üzerinde testler yaptılar. Yaptıkları testlerden; un kurtları, evcil hayvan besinleri için yetiştirilir ve hatta insanlar için diyet protein takviyesi olarak da önerilebilir sonucu çıkmıştır.

Çalışma ekibi, un kurtları larvalarının polistiren yiyeceğini düşünüyordu ancak tercih etmeyebilirlerdi. Örneğin, patates gibi ek besinlerle desteklendiğinde ilk olarak patates yiyeceklerdi. Un kurtlarının plastiği biyolojik olarak parçalayıp parçalamadığını görmek için üç inkübatör kuruldu. Herbiri 40 kurt ve 6 g polistiren köpük bloğu barındıran sızdırmaz cam kavanoza alındı. Ekip un kurtlarının ürettiği CO2’yi gözledi. 16 gün sonra araştırmacılar, kalan polistiren içindeki karbon miktarını ve element analizini kullanarak un kurtları ve dışkılarını ölçtüler. Ayrıca nükleer manyetik rezonans ile kurtların dışkısı içindeki bileşenleri analiz ettiler.

Un kurtları köpüğün yaklaşık dörtte birini yedi, köpüğün bir kısmını da deney boyunca artan CO2’ye dönüştürdü. 16 gün boyunca un kurtları, karbonun %48’ini dönüştürdü ve karbon, dışkılarında %49 kadarında salgılandı. Bunlardan sadece % 0,5 kadarı kurtların vücutlarına katıldı. (Bu miktar termitlerin talaş yediklerinde absorbe ettiği az miktarda karbon ile benzerdir.) Un kurtlarının dışkısı içindeki bileşenler, ortalama olarak orijinal polimerlerden %20 daha düşük molekül ağırlığına sahipti. Bu, onların bağırsaklarında polistiren değerinin düşürüldüğünün göstergesiydi.

Yang ve ekibi ayrıca dışkıda polistirenin dağılmasından, un kurtlarının bağırsaklarındaki mikropların sorumlu olduğunu da gösterdi. Araştırmacılar un kurtlarına antibiyotik gentamisin verdiler ve böylece onların dışkılarındaki polistiren artık bozunma göstermedi.

Ekip, polistiren parçalayıcı mikroplara yoğunlaşmak için ayrıca, un kurtlarının bağırsaklarından 13 bakteri kültürü izole etti; ve onları polistiren film üzerinde yetiştirdi. En verimli tür Exiguobacterium idi. Bozulma, un kurtlarının bağırsaklarındakinden daha az verimli olmasına rağmen iki ay boyunca bakteriler, filmin içinde çukur ve oyuk oluşturdu.

Michigan State Üniversitesi’nde plastiklerin biyolojik bozunması konusunda uzman, Ramani Narayan’a göre; araştırmacıların buluşu ilginç, fakat henüz pratik uygulamalar için hazır değildi. Çünkü un kurtlarının yediği, biyolojik olarak parçalanamayan polistirenin yarısı kadarı, ortama olarak geri salgılanmıştı.

Yang, biyolojik bozunmayı arttırabilen mühendislik bakterileri tarafından polistirenin bozunması işleminin, zaman alabildiğini düşünüyordu. Bu konuda Narayan ile hemfikirdi. Bunu izleyen çalışmalarda Yang ve ekibi, un kurtlarının bağırsaklarındaki bozunmadan sorumlu olan çevresel faktörlerin ve mekanizmanın anlaşılmasını umuyorlar. Ayrıca bakteriyel enzimleri ve genlerin karışıklığını da tespit etmek istiyorlar.

 

Kaynaklar:

Mealworms Munch Polystyrene Foam, Erişim Tarihi: 3 Ekim 2015, http://cen.acs.org/articles/93/web/2015/09/Mealworms-Munch-Polystyrene-Foam.html

Polistren Türleri Ve Kullanım Alanları, Erişim Tarihi: 6 Ekim 2015, http://www.ozgenkimya.com/Polistren.htm

 

 

Send this to friend