Anasayfa » Sektörler » Sağlık ve İlaç Teknolojileri » Alzheimer’ı Ortaya Çıkmadan Önce Farkedebilen Yapay Zeka Algoritması

Alzheimer’ı Ortaya Çıkmadan Önce Farkedebilen Yapay Zeka Algoritması

Hepimizin bildiği gibi günümüzün en tehlikeli hastalıklarından birisi Alzheimer’dır.  Alzheimer ilk olarak Alman psikiyatrist Dr. Alois Alzheimer tarafından 1906 yılında teşhis edilmiştir.Hastalığın ismi bulan kişinin soyadından gelmektedir. Genellikle 60 yaşından sonra ortaya çıkan ve yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltan bir hastalıktır. Beyinde bulunan ve polipeptid katlanmalarından sorumlu olan Şaperon proteinlerinin görevini yerine getirmemesine bağlı olarak katlanamayan yani üç boyutlu normal şeklini alamayan veya yanlış bir şekilde katlanan polipeptidler üst üste birikerek fibril benzeri yapılar oluşturur. Bu yapılara Amiloid denir. Amiloidler kolay çözülemeyen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle biriktikleri dokuda hücreler arası bağlantı bozukluklarına neden olur ve buna bağlı olarak hücre ölümlerine neden olurlar. İşte Alzheimer gibi hastalıkların nedeni de amiloid birikimi ile ilgilidir. Günümüzde hastalığı önlemek için tıp sektöründeki çalışmalar devam etmektedir. Tıp sektörüne destek olmak amacıyla teknoloji dünyasında da bir takım çalışmalar yapılmaktadır.

Yapılan araştırmalardan bazıları kan- omurilik sıvı testine odaklanırken diğerleri ise hastalığı erken safhalarda teşhis edebilecek cihaz üretimi üzerine yoğunlaşmıştır. İtalya’da Bari Üniversitesindeki  bir grup araştırmacı cihaz üretiminde yapay zeka algoritmalarını kullanmanın hastalığı erken safhalarda teşhis etmede işe yarayacağını düşünmektedir. Hatta ekibin geliştirdiği bir algoritma, hastalığın beyinde oluşturduğu küçük yapısal değişimleri, ilk belirtilerin on yıl öncesine kadar belirleyebiliyor.Ekip, geliştirdikleri bu yapay zekayı 67 MRI taraması yardımıyla eğitmiştir. Araştırmacılar, taramaları küçük bölgelere ayırarak yapay zekanın  nöron bağlantılarını analiz etmesini sağladılar. Eğitim tamamlandıktan sonra da algoritma, incelediği beyin taramaları sonucunda hastalığın erken dönemlerinde bulunan, hafif farkındalık sorunları yaşayan ve zaman içerisinde hastalıktan tam olarak etkilenen kişileri analiz etmeyi başardı

Yapay zekanın hastalığı %86 , hafif farkındalık sorunlarını ise %84 oranında fark etmeyi başarması bu algoritmayı hastalığı ortaya çıkmadan önce keşfetmede önemli bir araç haline getiriyor. Bu çok büyük bir çalışma fakat ne yazık ki hala kusursuz değil. Ekip sadece tek bir veri tabanı (USC LA-ALZHEIMER’S DISEASE NEUROIMAGINING INITIATIVE) kullanma iznine sahip ki bu da yapay zekanın analiz edebileceği örnek sayısını kısıtlamakta ve dolayısıyla gelişimini önlemektedir. Fakat daha fazla örnek ve gelişim ile beraber ortaya çıkacak olan algoritmanın tıp dünyasında bir devrim yaratacağı şüphesiz.

 

 

 

Kaynaklar:

CHIP ONLINE, Eylül 2017, “Bu Yapay Zeka Alzheimer ı başlamadan fark edebiliyor.”

Campbell Biyoloji-Palme Yayıncılık/s.85

Popular Science- Aralık 2017/s.10, “Alzheimer’ı hastalık başlamadan fark edebilen yapay zeka”

Send this to friend