Anasayfa » Sektörler » Sağlık ve İlaç Teknolojileri » Daha Kolay ve Daha Ucuz Bir Tüberküloz Testi

Daha Kolay ve Daha Ucuz Bir Tüberküloz Testi

Tüberküloz, HIV virüsünden sonra dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığıdır. 2013 yılında 9 milyon insanı etkilemiş ve 1,5 milyon insanın ölümüne sebep olmuştur. Araştırmacılar hastalığın test edilmesi için kolay ve hızlı bir yol geliştirdiler. Bu metod sadece bir saat sürmektedir. Uygulanması için özel bir eğitime veya ekipmana ihtiyaç duyulmaz. Tüberküloz bulaşıcılığı yüksek bir hastalık olduğu için, salgını önlemekte ve tedavide hızlı testler önemlidir.

Cilt testleri ve tükürük numunelerinin mikroskopla incelenmesi gibi yöntemleri içeren Tüberküloz testlerinin sonuç vermesi günler alıyordu. Bu nedenle daha hızlı ve doğru bir test metodu geliştirildi. Yeni yöntemde, Tüberküloza neden olan Mycobacterium tuberculosis DNA’sını daha ayrıntılı görebilmek için polimeraz zincir reaksiyonundan (PCR) faydalanıldı. Fakat PCR, farklı sıcaklıklar arasındaki döngü ile reaksiyonu sürdürebilen cihazlara ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle pahalı bir yöntemdir.

Queensland Üniversitesi’nden Nicholas P. West ve Matt Trau öncülüğündeki araştırmacılar, bakterinin DNA’sını büyütmek için yeni bir alternatif teknoloji kullandılar, Rekombinaz Polimeraz Amplifikasyon (RPA). Bu proses tek bir deney tüpünde ve aynı sıcaklıkta yürütüldü, böylece pahalı ekipman ihtiyacı azaltıldı.

Sisteme bağlı bir kalorimetrik okuyucu ile yabanturpu peroksidaz enzim aktivitesinin (HRP) bir indikatörü olan 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidin (TMB) kullanıldı. DNA’nın izolasyonu ve büyütülmesi işlemlerinden sonra araştırmacılar HRP’yi dahil ettiler. TMB sisteme eklendiğinde HRP tarafından oksitlendi ve renksiz halden mavi renge dönüştü. Daha fazla DNA varlığında, daha hızlı ve daha güçlü renk değişimi görüldü.

Araştırmacılar bu yöntemin ispatı için, kültürü yapılmış hücrelerden çıkarılan Mycobacterium Tuberculosis DNA’sının örnekleri üzerinde testler uyguladılar.

West bu metodun yeterince basit olduğunu düşünüyor. Hastadan tükürük örneği alındıktan sonra,  test 75 dakikada sonuç vermektedir. Maliyetin ise test başına 3$’dan daha az olduğunu  tahmin ediliyor. Cape Town Üniversitesi’nden Ruth McNerney, prototip testin bakteriden DNA çıkarılması işlemini içermesinden dolayı zor bir işlem olduğunu düşünüyor. Bu test için özel bir laboratuvara ihtiyaç olduğunu, hastaların teşhis için gittikleri kliniklerde yapılamayacağını düşünüyor.

West ve ekibi hasta tükürük numuneleri üzerinde analizlere devam etmeyi planlıyorlar.

Kaynak:

Toward An Easier, Cheaper TB Test, Erişim Tarihi 1 Ocak 2016, http://cen.acs.org/articles/93/web/2015/12/Toward-Easier-Cheaper-TB-Test.html

TUBERCULOSIS: EXCLUSIVE CLIPS FROM “THE FORGOTTEN PLAGUE”, Erişim Tarihi 3 Ocak 2016, http://www.popsci.com/tuberculosis-exclusive-clips-forgotten-plague

Send this to friend