Farmasotik Kimya

Söze farmasötik kimya nedir diye bir soruyla başlayacak olsam, ekseriyetle bu soruma cevap verecek kişiler çok az olacaktır. Bu yüzden yazıma kısa bir tanımlama ile başlayacağım. Farmasötik, kimya biliminin bir parçası olup, ilaç üretim amacından, üretiminden, kalite durumuna kadar birçok hususu içinde barındıran bir bilim dalıdır diyebiliriz. Esasen bu kavram konu olarak kimyayı kendine amaç edinmiş olsa da neticede ilaç biliminin içinde yer alırlar. Farmasötik, ilaçların kimyasını inceleyerek ilaçların etki mekanizmalarını açıklar. Bu noktada farmasötik, ilaç üretimi baz alındığında en önemli aşama olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim üretilen her bir ürünü düşündüğümüzde farmasötik kimya ilacın doğruluğu, uygunluğu ve yapısını tespit etmesiyle üretim aşamasında büyük önem taşır.

farmasotik-kimya-01

Farmasötik kimya esasen ilk başta canlı ve ilaç arasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere üç ayrı başlıkta inceleme yapar. Bu durum ilacın canlı hayatı üzerindeki etkisini önceden tespit edip ilacı üretebilmek amacıyla gerçekleştirilir. Burada da birçok bilimden yararlanır. Çünkü tek başına bir kimya bilimi olarak canlı hayatını açıklamak yeterli olmayacaktır.

  • GENEL KİMYA
  • FARMASÖTİK KİMYA
  • BİYOKİMYA, MOLEKÜLER, BİYOLOJİ
  • FARMAKOLOJİ
  • KLiNİK FARMAKOLOJİ

Yukarıdaki sıralamada da gösterildiği gibi farmasötik kimya, farklı bilimlerden yararlanmaktadır. Ancak burada bir hususa dikkat çekmek gerekirse eğer farmasötiğin bilim olarak tedavi amaçlı bir işlevi yoktur. Burada üzerine düşen ilacın kimyasıdır. İlacın amacına göre işe organizma ilişkileri ile başlayan farmasötik, ilaç üretiminden sonra da işine devam eder. Burada karşımıza ilacın canlı üzerinde testi sonrası çıkacaktır. Çünkü her ilaç üretimi doğru yapılsa dahi canlı üzerinde test edilmediği sürece tam olarak uygunluğunu göstermeyecektir. Bu nedenden ötürü ilaç üretim aşaması tam olarak tamamlanmış sayılmayacaktır. Uygunluğu test edilen ilaç farmasötik uzmanları tarafından tekrar tekrar test edilip bundan sonraki aşamada farmasötik uzmanları ilacın adlandırılması için çalışırlar. Bu adlandırmada birçok etmeni göz önüne alırlar. İlacın kimyasal adı, kod adı, patent adı, marka adları ve farmakope adları gibi basamakları göz önünde bulundurarak ilaç adlarını oluştururlar.

 

farmasotik-kimya-03

 

Genel olarak baktığımızda farmasötik, ilacın ilk aşamasından son aşamasına kadar hemen her hususu içine alır. Ve bütün testlerin yapılmasına kaynaklık eder. Dolasıyla da yaptığı kimyasal incelemelerle tıp bilimine yardımcı olup büyük kolaylık sağlar. Özellikle son yıllarda büyük gelişme gösteren farmasötik kimya, yeterli bilgi birikimi sayesinde kendi alanında da oldukça hızlı ilerlemektedir. Bu hızlı ilerleyiş ise hem bilimsel hem de sektörel olarak büyümeyi kolaylaştırmaktadır. Dolasıyla da canlı hayatının maksimum derecede uzatılmasına yardımcı olmaktadır. Kısaca akademik olarak da bakacak olursak eğer, farmasötik kimya bir ders olarak okutulmaktadır. Ancak üniversitelerin kimya, kimya mühendisliği, eczacılık gibi benzeri bölümlerinden mezun olan öğrencilerin yüksek lisansını bu alanda yapmaları durumunda da farmasötik kimya uzmanı olarak mesleklerine devam etmektedirler. Bugün oldukça geniş istihdam olanı farmasötik kimya uzmanlarından beklenen iki önemli kriter ise yoğun bir bilgi birikimi ve iş disiplini olacaktır.

Send this to friend