Anasayfa » Sektörler » Sağlık ve İlaç Teknolojileri » Korkulardan Kurtulmak Mümkün mü?

Korkulardan Kurtulmak Mümkün mü?

California Üniversitesi’nden araştırmacılar Jun-Hyeong Cho ve Woong Bin Kim beynin korku merkezi ile ilgili çalışmalara yeni bir boyut kazandırarak, korku anılarının oluşumunu sağlayan sinir hücrelerinin korku merkezine ulaşımını zayıflatacak ve böylece seçtikleri anıları silebilecek bir çalışmaya imza attılar. Yaptıkları deneylerde korku merkezindeki anıların bastırılarak kontrol edilebileceğini keşfettiler.

Duyu organlarımızı kullanarak edindiğimiz tecrübeler korkuya sebep olmazlar. Yediğimiz bir yiyecek, izlediğimiz bir film, kokusunu aldığımız bir çiçek çoğunlukla korkuya sebep olmazken, bu uyaranlar travmatik olaylarla birleştiğinde örneğin bir uçak kazası veya bir fobi o durumda korku merkezinde anılar oluşur ve kişi uyaranlar ile her karşılaşmasında aynı korku tepkilerini hisseder ve bu tepkiler bir döngü içerisinde birbirini tetiklerler.

Beyin hayatta kalmanın ve tehlikelerden korunmanın bir gereği olarak korku duygusunu üretir. Fakat tüm korku anıları bu sebeplerden üretilmez. Örneğin Travma Sonrası Stres Bozukluğu olarak bilinen PTSD durumunda kişi, bir uçak kazası sonucu uçağa binmekten veya araba kazasından sağ kurtulan biri bir daha araba koltuğuna oturamama korkusu gibi korku anıları yaşar. Bu durumlar günlük hayatı etkilediği gibi bazen kişiye geri dönülemez psikolojik hasarlar verebilir.

Tam bu konuda çalışmalarını gerçekleştiren araştırmacıların amacı, birbirleriyle sinaptik bağlantı kuran nöronların bağlantılarını seçici olarak güçlendirerek beynin amigdalya merkezine ulaştırmak ve orada işitsel korku anılarının oluşumunu incelemekti. Aynı bağlantıların seçici olarak zayıflatılarak aynı işitsel korku anısının silinebileceğini kanıtlamaktı. 

Bunun için fare modeliyle gerçekleştirilen bir dizi deney uyguladılar. Cho ve Kim deneyde fareleri tiz ve pes iki sese maruz bıraktılar. İki seste farelerde herhangi bir korku duygusuna sebep olmadı. Ardından tiz sesi farelerin ayaklarına verilen hafif bir elektrik şoku ile birleştirerek tekrar uyguladılar. Fareler tiz ses tonuna elektrik şoku olmasa bile “donma davranışı” ile tepki verdiler. Bu sonuç araştırmacılara tiz ses tonunun acı yaratacak herhangi bir durum ile birleştiğinde sinaptik bağlantıların güçlendiğini gösterdi. Sinaptik bağlar Optogenetik Yöntemi ve ışık kullanarak düşük frekanslı uyarımlar ile zayıflatıldığında ise tiz ses ile ilişkilendirilen korku anısının silindiği ve farelerin tiz ses tonuna donma davranışı göstermediği gözlendi.

Bu araştırmanın sonuçlarından en önemlisi uyarana ilişkin oluşmuş bir korku anısının uyarandan bağımsız hale getirilebilmesinin mümkün olduğunu kanıtlamak ve bir korku anısının beyinde nasıl kodlandığını incelemektir. Deneyler sonucu gözlenen bu durum, özellikle travma sonrası stres bozukluğu kaynaklı korku anılarının silinebilmesi için önemli bir adım niteliğindedir.

Kaynaklar:

https://www.universityofcalifornia.edu/news/researchers-show-how-particular-fear-memories-can-be-erased Erişim Tarihi: 14/01/2018

https://ucrtoday.ucr.edu/47070 Study Expands Understanding of How the Brain Encodes Fear Memory/ Erişim Tarihi: 14/01/2018

Send this to friend