Anasayfa » Sektörler » Sağlık ve İlaç Teknolojileri » Küçük Moleküller Sağlıklı İnsanlarda Öğrenmeyi Geliştiriyor!

Küçük Moleküller Sağlıklı İnsanlarda Öğrenmeyi Geliştiriyor!

D-sikloserin bileşiği beyindeki öğrenmeye yol açan hücresel işlevlerin iyileşmesini sağlıyor.

Nöronlarımız arasındaki bağlantıları güçlendirmek ve zayıflatmak yoluyla dünya ile etkileşim sağlarız. Sinir bilimciler bu süreci, öğrenmenin hücresel mekanizması gibi görüyor.

Bilim adamlarının yaptıkları araştırmalar sonucunda, beyindeki hücresel işlevleri iyileştirebilen ve insanlarda öğrenmeyi geliştiren bir molekül bulmayı başardı. Bu molekül, Alzheimer ve Şizofreni gibi öğrenme bozukluklarında yeni tedavileri beraberinde getirebilir.

Hayvan beyinlerinde sinaps değişiminin nasıl olduğu üzerine yapılan araştırmalar yıllardır devam etmektedir. Araştırmacıların yeni bulduğu N-metil-d-aspartat reseptörü (NMDAR) öğrenme açısından kritik bir role sahiptir. NMDAR sinyallerini arttıran bileşikler, bazı hücresel değişikliklere yol açarak hayvanların yeni görevleri öğrenmesine olanak sağlıyorlar.

Kaliforniya Üniversitesi’nden Robert F. Asarnow ve çalışma arkadaşları insanlarda d-sikloserin ile benzer şekilde etki gösteren bileşikler olup olmadığını test etmek istediler. Fakat sinir bilimciler, hayvanlarda sinaps değişimlerini ölçmek için (elektriksel sinyalleri kaydetmek amacıyla) hayvanların beyin dokularına elektrot bağlamışladı. Asarnow ise bu yolla sinaps değişimlerini ölçemeyeceklerini dile getirerek “Açıkçası arkadaşlarımız için bunu yapmayız” diye konuştu.

Bu nedenle Asarnow ve ekibi elektriksel etkinliği kaydetmek için deneklerin kafatası derisine batırılmış elektrotlar vasıtasıyla, elektroensefalografi (EEG) kullandı. D-sikloserin’in tek doz verildiği insanlarda, bu bileşiği almayan deneklerle kıyaslandığında ani voltaj yükselmelerinde daha büyük bir etki gözlemlenmiştir. Bu da gösteriyor ki d-sikloserin, bağlantıların desteklemesini geliştiriyor. Ayrıca bileşik verilen denekler, deneyime bağlı öğrenmenin bazı testlerinde daha iyi performans gösterdiler.

Boston Üniversitesi’nden Stefan G. Hofmann, elde edilen sonuçların heyecan verici olduğunu söylüyor. Elde edilen verilerden yola çıkılarak, d-sikloserin’in kavrama ile ilgili bazı psikiyatrik bozukluk türlerini de iyileştirilebileceği düşünülüyor.

Kaynaklar:

Small Molecule Improves Learning in Healthy People, Erişim Tarihi 12 Aralık 2015, http://cen.acs.org/articles/93/i48/Small-Molecule-Improves-Learning-Healthy.html

Epileptic seizure: urgent action, Erişim Tarihi 13 Aralık 2015, http://www.pharmaceutical-journal.com/learning/cpd-article/urgent-action-epileptic-seizure/20068108.cpdarticle?referrer=RSS

Send this to friend