Anasayfa » Sektörler » Tarım ve Gıda Teknolojileri » Fast Food Vücut Kimyamızla Oynuyor

Fast Food Vücut Kimyamızla Oynuyor

Modern yaşamın koşuşturmayla geçen hızlı akışı içinde tercih edilen beslenme tarzlarından olan fast food, son yıllarda hayli revaçta olan bir sektördür. Her geçen gün hazır yiyecek sektörü gelişmekte ve bu besinlerle beslenen kişi sayısında ciddi artışlar görülmektedir. Fast food ürünlerinin başlıca tercih edilme sebebi ise kısa sürede hazırlanması ve yine kısa sürede tüketilmesidir.

Çabuk tüketilen bu besinler lezzetli olarak düşünülmesine rağmen bunların tüketimi, bir çok zararı da beraberinde getirmektedir. Pek çok fast food ürünlerinin fazla kalorili olması, çok miktarda tuz veya şeker içermesi ve besin değerlerinin düşük olması nedeniyle sağlığımız için zararlı olduğu bilinmektedir. Bizler bunu geçici bir zarar olarak ya da sadece kilomuzu arttıran bir beslenme tercihi olarak görebiliriz. Bu konuda haksız da sayılmayız. Ancak, uzun yıllar süren bir araştırmanın sonuçlarına göre, fast food ürünlerinin zararlarının bununla kalmadığı, vücudumuzda ve sağlığımızda ciddi etkiler bıraktığı ortaya çıktı: Fast food ürünleri insanda ciddi ve kalıcı etkilere yol açan kimyasallara sahip!

Bu araştırma, bu tür besinlerin insan vücudu üzerine etkilerini belirlemek  için, 2003 ile 2010 yılları arasında, 9 bin kişiden düzenli aralıklarla veri alınarak yapıldı. Araştırma, öncelikle insanların fast food ürünlerini sıklıkla  tercih ettiğini, yetişkinlerin yanı sıra çocukların da azımsanmayacak derecede fast food ürünleriyle beslendiğini gözler önüne serdi. Araştırmada, katılımcıların son 24 saat içinde ne yedikleri detaylı bir şekilde kaydedildi. Katılımcılardan alınan idrar örneklerinde araştırmacılar, iki farklı kimyasalın varlığını tespit ettiler ve bunların etkilerini incelediler. DEHP (dioktilftalat) ve DiNP (Diisononyl ftalat) olarak bilinen  bu iki kimyasalın oranının, fast-food ürünü tüketenlerde, tüketmeyenlere oranla, ciddi derecede artış gösterdiği gözlendi.  Az fast food tüketenlerin vücudunda, hiç fast food ürünü tüketmeyenlere göre DEHP kimyasalının, %15.5, DiNP kimyasalının ise %25 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Aşırı fast food ürünü tüketenlerde ise, hiç tüketmeyenlere göre bu oranların, %24 ve %39 aralığında fazlalık gösterdiği görüldü. Araştırmalar, katılımcıların genetik özellikleri ve patolojik geçmişleri göz önüne alınarak incelendi ve bunun sonucunda fast food ürünlerinin vücuda verdiği kimyasal zararlar objektif bir şekilde ortaya konuldu.

fast-food-vücut-kimyamizla-oynuyor-1

Peki  bu kimyasalların özellikleri ve zararları nelerdir? DEHP ve DiNP ftalat türünden iki kimyasaldır. Bu iki tür ftalat, özellikle endüstri, gıda, paketleme, oyuncak üretimi gibi sektörlerde sıkça kullanılmaktadır. Ancak, bu kimyasalların oldukça zararlı olduğu ve insan sağlığını tehdit ettiği de araştırmalar sonucu ortaya konmuştur. Bunun sonucu olarak  Avrupa ülkelerinde bu kimyasalların endüstride kullanımlarına kısıtlamalar getirilmiştir. Amerika’da da oyuncak üretiminde bu maddelerin kullanımıyla ilgili ciddi kısıtlamalara gidilmiştir.

Son yıllarda bu kimyasallar ile ilgili yapılan çalışmalara şu örnekleri verebiliriz;

  • 2012 yılında, DEHP’in diyabet hastalığıyla ilişkisi ortaya çıkmıştır.
  • 2013 yılında , bu endüstriyel kimyasallara çok fazla maruz kalmanın çocuklarda çeşitli alerjik hastalıkların görülme riskini arttırdığı gözlenmiştir.
  • 2015 yılında, bu kimyasallara maruz kalmanın kan basıncını arttırdığı da belirlenmiştir.
  • 2016 yılında, bu kimyasalların çocuklarda davranış gelişimini olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkartılmıştır.

Hazır besinlerin üretim koşulları göz önünde bulundurulduğunda, bahsedilen kimyasalları bu ürünlerden arındırmak pek mümkün değil gibi gözüküyor. Bugünden itibaren kendi pişirdiğimiz besinleri tercih etmemiz ve fast food ürünlerinden olabildiğince uzak kalmamız, sağlığımızı düşünmek adına bizim için önemli bir adım olacaktır.

Kaynaklar:

  • Ferdman,A.R., ” Researchers have found a ‘striking’ new side effect from eating fast food”, Nisan 2015.
  • Görsel kaynak: http://utkubilgili.com.trErişim Tarihi: 26 Nisan 2016.

Send this to friend