Anasayfa » Sektörler » Tarım ve Gıda Teknolojileri » Uzaktan Algılama ile Verimi Arttırma

Uzaktan Algılama ile Verimi Arttırma

Gazetelerde ve haber programlarında sürekli karşılaştığımız haberlerden biri de şüphesiz çiftçilerimizin mahsullerinden verim alamamalarıdır. Bazen bu verimsizliğin sebebi dolu ve sel gibi doğa olaylarının tarlalara zarar vermesi, bazen de insan hatalarından kaynaklanmaktadır. Aşırı ya da az sulama, yanlış ilaçlama, yanlış toprak seçimi ve mineral eksikliği insan kaynaklı hatalardan bazılarıdır. Henüz hava durumuna müdahale edebilecek teknolojiyi geliştiremesekte insan hatalarından kaynaklanan sorunlara bir çözüm yolda… Uzaktan algılama (remote sensing) metodu ile bu hataların önüne geçilmesi planlanıyor. Peki, uzaktan algılama nedir?

Uzaktan algılama; herhangi bir fiziksel temas olmadan bir nesnenin incelenmesi ve hakkında bilgi toplanmasıdır. Bu metot günümüzde deprem araştırmaları, petrol aramaları, jeotermal araştırmalar, volkanik araştırmalar, akıntılar, dolaşım tespiti ve su kaynakları yönetimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Aktif ve pasif olmak üzere iki farklı metot uygulanılırken, tarımda genellikle pasif algılama tercih edilir. Çoğunlukla, enerji kaynağı olarak kabul edilen güneşten gelen ışınların bitkilerden yansıması ve yansıyan elektromanyetik enerjinin uydularda toplanıp incelemeye gönderilmesiyle sonuçlanır.

Uzaktan-Algılama-ile-Verim-Artırma-01

Verim nasıl artar?

Su İdaresi: Az ya da fazla sulama ve yanlış zamanda sulama başlıca problemlerdir. Bu problemler uzaktan algılama metodu ile giderilebilirler. Eğer bitki toprakta ulaşabildiği tüm suyu tüketmiş ise terleme ile gerçekleşen ısı kaybı azalır ve sıcaklığı hava sıcaklığına yaklaşır. Bitki ısısının bulunması gereken sıcaklıktan yola çıkılarak su ihtiyacı tespit edilir. Ayrıca hangi sıcaklıkta suyun ne kadar buharlaşacağı hesaplanıp, su kaybı en aza indirgenebilir.

Mineral İdaresi: Tarımda karşılaşılan en büyük problemlerden biri de yeterli mineralin olmamasıdır. Eksiklikler önceden tespit edilip, gerekli takviyeler yapılabilir. Böylece mahsulün mineral eksikliğinden dolayı gelişememesi ya da besin kaybı en aza indirgenir.

Hastalıklar: Takip edilen ve sürekli fotoğraflanan ürünlerde, bir hastalık oluşması durumunda hastalık gözlenen bölge diğerlerine ulaşamadan temizlenir ve tüm ürünün kaybı önlenir.

Uzaktan algılama metotu başka alanlarda kullanılmasına rağmen, tarımda henüz deneme ve proje aşamasındadır. 2014 Eylül ayından beri yapılan araştırmaların sonuna gelinmiştir. Araştırma ekibinin lideri ve aynı zamanda Zimbabve Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Departmanı dekanı Charles Mutisi’nin yaptığı açıklamaya göre, proje 2016 Ocak ayında üniversite bünyesinde başlamıştır. Başarılı olması halinde bütün Afrika kıtasında uygulamaya geçirilmesi planlanıyor. Umarız başarılı sonuçlar elde edilir ve daha verimli ürünlerin üretimi sağlanabilir.

Kaynaklar

Remotely Sensing Crop Nutrients, Erişim Tarihi: 11 Şubat 2016, http://cleanleap.com/remotely-sensing-crop-nutrients

New Tech to Track Soil Nutrients, Minerals in Zimbabwe, Erişim Tarihi: 11Şubat 2016, http://www.scidev.net/sub-saharan-africa/technology/news/tech-track-soil-nutrients-minerals-zimbabwe.html

Printer P.J., Hatfield J.L., Schepers J.S., Barnes E.M. ve Moran M.S. (2003). Remote Sensing for Crop Management. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, University of Nebraska –Linkoln Faculty. Sayfa 651-655

Send this to friend