Anasayfa » Etiket Arşivi: kimyanın alt dalları

Etiket Arşivi: kimyanın alt dalları

Elektrokimya Nedir?

Maddenin elektrik enerjisi ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan kimyasal dönüşümler ile fiziksel değişiklikleri ve kimyasal enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesini inceleyen bilim dalına elektrokimya denmektedir. Elektrokimyasal reaksiyonlar indirgenme-yükseltgenme reaksiyonlardır. Kısaca redoks tepkimeleridir. Atomlar arası pozitif (katyon), ...

Devamını Oku »

Analitik Kimya Nedir?

Analitik kimya, maddenin bileşimi ve yapısı hakkında edinme, işlenme ve ilişki kurma bilimidir. Diğer bir ifadeyle, maddenin ne olduğu ve ne kadar miktarda olduğu hakkında bilgi verir. Analitik kimya aynı zamanda fen ve tıp alanlarında ...

Devamını Oku »

Polimer Kimyası Nedir?

Polimerler küçük tekrarlanan birimlerden oluşan kompleks moleküllerdir. Organik kimyanın çalışma alanının büyük bir kısmını polimer kimyası oluşturmaktadır. Polimerler hafif, ucuz, mekanik özellikleri yeterli, kolay şekillendirilebilen, kimyasallara dayanıklı maddeler olduklarından günlük yaşantımızın her alanında yaygın olarak ...

Devamını Oku »

Organometalik Kimya Nedir?

Organometalik kimya, metal içeren organik bileşiklerle ilgilenen bir bilim dalıdır ve en az bir metal-karbon bağı içeren bileşiklerin kimyasıdır. Organometalik kimya, organik ve anorganik kimya dallarının birleşimi olarak düşünülebilir. Yapı olarak sadece bir metal-karbon bağı ...

Devamını Oku »

İnorganik Kimya Nedir?

İnorganik kimya; canlıların kendi vücutlarında sentezleyemeyip, dışarıdan hazır aldıkları bileşikler olan inorganik bileşiklerin özellikleri, yapıları ve davranışları konularıyla ilgilenen kimya dalıdır. Bu alan, C-H bağları içermeyen tüm kimyasal bileşikleri kapsar; Dünya’nın kabuğunda bulunan cansız madde ...

Devamını Oku »

Organik Kimya Nedir?

Organik kimya; en çok sayıda bileşik veren element olan karbonun bileşiklerini, bu bileşiklerin özelliklerini, tepkimelerini, bu tepkimelerin uyduğu kural, ilke ve yasaları inceleyen bilim dalıdır. Organik madde; moleküllerinde birbirlerine bağlanmış atomların yapıları düz veya dallanmış, zincir, siklik veya ...

Devamını Oku »

Biyokimya Nedir?

Biyokimya; yaşayan sistemlerin kimyasal reaksiyonlarını, bileşimini ve yapısını inceleyen bilim dalıdır. Dolayısıyla proteinlerin, karbonhidratların, lipitlerin, nükleik asitlerin ve diğer biyomoleküllerin yapısı, fonksiyonları ve etkileşimleri ile de ilgilenir. Bu nedenle biyokimya için “Yaşamın Kimyası” da denilebilir. ...

Devamını Oku »

Fizikokimya Nedir?

Fizikokimya, kimyanın fiziğin uygulamasını kimyasal sistemlerle ilişkilendiren ilgili bir dalıdır. Maddenin moleküler ve atomik düzeydeki davranışları ve kimyasal reaksiyonların oluşumunun nasıl olduğunu inceler. Bu alandaki kimyasal çalışmalar termodinamik ilkeler; Kuantum Mekaniği, Kuantum Kimyası, istatistiksel mekanik ...

Devamını Oku »

Send this to friend